Blommor i olika färger i en rabatt
Blomsterrabatt på Mariatorget
Projekt Planerat

Mariatorget rustas upp

Södermalm

Mariatorget är en av Södermalms viktigaste och mest omtyckta platser. Nu ska parken förnyas och rustas. Planerad byggstart är 2023.

Projektfakta

Övergripande förslag

Parken rustas upp med utgångspunkt i den historiska strukturen.

 • Lekplatsen
  Nuvarande gungställning rustas upp. Ny rutschkana, sandlek och lekhus. Fler sittplatser, större planteringsytor och bättre belysning.

 • Sittplatser
  Fler sittplatser runt mittstråket, i parkens östra sida samt vid entréerna mot Hornsgatan och Sankt Paulsgatan.

 • Entrén mot Hornsgatan
  Kiosker och torghandel kopplas in mot parken.

 • Växtmaterial
  Växter föryngras och utvecklas för att gynna pollinatörer och fåglar. Detta bland annat genom fler blommande buskar och perenner vid entréytor och lek.

 • Dagvattenhantering
  Nya grus- och gräsytor som infiltrerar dagvatten. Nya växtbäddar för att omhänderta dagvatten.

Stockholm stads plan för upprustning av Mariatorget

Bakgrund till projektet

Södermalms parker är välbesökta och antalet besökare väntas öka i takt med att staden växer. Det finns därför ett ständigt behov av att utveckla och förnya våra parker, ett arbete som beskrivs i parkplanen för Södermalm. Upprustningen av Mariatorget ska bland annat:

Bevara:

 • Parkens gestaltning, stil och historiska karaktär.
 • Sommarblommorna.
 • Grönytorna som renar dagvatten.
 • De skuggande lövträden.
 • Fontänen.

Vårda:

 • Gräsmattor, som stängs av för återhämtning vid behov.
 • Återställa äldre träd.
 • De blommande rabatterna.

Utveckla:

 • Ny utformning av lekplatsen, fler sittplatser och planteringar, bättre dagvattenhantering samtidigt som man bevarar parkens stil och karaktär.
 • Kopplingen till den nya parken i kvarteret Rosendal mindre.
 • Biologiska mångfalden med hjälp av växter som gynnar pollinatörer.

Invånarna har fått tycka till om upprustningen i medborgardialog och parksamråd. Svaren har använts som ett underlag i arbetet med att ta fram förslaget.

Medborgardialogen, vaxer.stockholm (pdf)

Tidplan

Upprustningen av parken planeras starta i maj 2023. Den sker i tre etapper.

Etapp 1: Parkens södra sida inklusive lekplatsen.
Etapp 2: Parkens norra sida, fram till entrén mot Hornsgatan.
Etapp 3: Entrén mot Hornsgatan. Servering och torghandel håller öppet fram till september.

Upprustningen planeras vara klar under hösten/vintern 2023.

Kontakt

Stadsmiljöavdelningen

Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad