Projekt Genomfört

Måsens park blir mötesplats för alla

Farsta / Fagersjö

Parken Måsen är en populär park och parklek som ligger fint vid Magelungens strand, i anslutning till Magelungens strandpromenad, nära bostäder, Fagersjöskolan och nås lätt med kollektivtrafik. Målet med upprustningen av parken Måsen är att skapa ett uterum för alla åldrar med en variation av aktiviteter. Måsen ska vara en mötesplats utomhus för alla boende i Fagersjö och en målpunkt längs strandstråket.

Projektfakta

Under 2017 drev Farsta stadsdelsförvaltning en medborgarbudgetprocess för att tillsammans med de boende i Fagersjö ta fram ett program för hur parkleken Måsen ska utvecklas. Genom Stockholm stads satsning Grönare Stockholm och parkinvesteringsmedel byggs nu parken om till en mötesplats för alla i Fagersjö.

Projektet innebär ett tillskott av blommande perenner buskar och träd. Projektet tar också hand om tillrinnande dagvatten i växtbäddar med biokol. Vattnet försörjer växtligheten och biokol i bäddarna bidrar till rening innan vattnet når Magelungen.

Preliminär tidplan

 • Programarbete och dialog 2016-2017
 • Projektering 2017-2018
 • Byggstart oktober 2018
 • Klart juni 2020

Stockholm stad utvecklar parken

Projektet syftar till att utveckla gröna värden och göra platsen mer attraktiv, skapa en mötesplats för barn och vuxna och öka tryggheten. De fysiska åtgärderna i parken ska leda till att alla åldrar ska känna sig välkomna till parken och att den också kommer att upplevas som mer attraktiv. Projektet ska bidra till att göra Stockholm mer levande med trivsammare vistelsemiljöer. Målet är att öka tillgängligheten till platserna för samtliga grupper i samhället. Måsen kommer att utvecklas på flera sätt:

 • Upprustning av plats för småbarnslek med utrustning som fungerar för många olika lekar.
 • Plats för lek för äldre barn, bland annat balanslek och större klätterställning.
 • Arbeta med konceptet ”on stage, off stage, back stage” och skapa platser för alla typer av personligheter.
 • Skapa fler och mer varierade sittplatser.
 • Platsen ska göras mer tillgänglig.
 • Utnyttja utsikten mot Magelungen och skapa aktiviteter även för vuxna inklusive äldre, bland annat med boule, utegym, lugna platser, varierad växtlighet som ger grönska året om.
 • Ta hand om dagvatten och till viss del rena och fördröja vatten samtidigt som växterna naturligt förses med vatten genom luftig överbyggnad och luftiga växtbäddar med biokol.

Park och parklek Måsen

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad