Vy över området med ny bebyggelse, illustration.
Ny bebyggelse, perspektiv från sydost. Illustration: Rosenbergs arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Telefonplan

Midsommarkransen

Vid Telefonplan, i en före detta industriverksamhet, byggs cirka 300 nya bostäder och 15 stadsradhus. Här finns också planer på en förskola och en elnätstation.

Fastigheten Telefonfabriken med flera, är en del av det äldre fabriksområdet och nyttjades tidigare främst för parkering. Planen möjliggör ny bostadsbebyggelse, cirka 300 lägenheter och 15 stadsradhus, en förskola och en elnätstation. Syftet är att fortsätta omvandlingen av arbetsområdet till blandad stadsbebyggelse.

Planområdet ligger cirka 500 meter från tunnelbanestationen i den sydvästra delen av industriområdet (den så kallade LM-staden) och består till största delen av asfalterade ytor.

Fastigheten Telefonfabriken har ett högt kulturhistoriskt värde och planen innebär att den befintliga strukturen kompletteras med kvartersbebyggelse. En mindre del av en äldre kontorsanläggning behöver rivas.

Markförhållanden

Planområdet omfattar i huvudsak fastigheten Telefonfabriken 1 som ägs av Vasakronan genom det helägda dotterbolaget Fastighets AB Telefonfabriken men även delar av Telefonfabriken 3, som ägs av JM AB och Hägerstensåsen 1:7, Hägerstensåsen 1:8, Västberga 1:1 och Midsommarkransen 1:1 som alla ägs av Stockholms kommun.

Tidsplan

  • Laga kraft juli 2015
  • Byggstart HSBs bostäder 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Projekt i Midsommarkransen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad