Kvinna på cykel i naturen. Foto.
Foto: Lennart Johansson
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny gång- och cykelbana längs Roslagsvägen

Norra Djurgården

Roslagsvägen är ett utpekat regionalt cykelstråk och pendlingsstråk i cykelplanen. När området kring Albano byggts om anlades en ny gång- och cykelbana på Roslagsvägens östra sida. Detta för att göra det enklare att gå och cykla här.

Med utbyggnaden av området kring Albano blir det en ny kvartersbildning vilket gör att gång- och cykelbanan måste flyttas.

Den nya gång- och cykelbanan kommer att bli 5 meter bred i stället för dagens 4 meter. Sträckan är 700 meter och kommer att anläggas på Roslagsvägens östra sida friliggande från körbanan med några meters grönytor på bägge sidor.

Ersätter gång- och cykelvägen som finns idag

Området kring Albano byggs om vilket gör att gång- och cykelvägen måste flyttas.

Tidsplan

Gång och cykelbanan byggdes under andra halvan av 2022 och blev klar precis innan årsskiftet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholms stad samarbetade tillsammans med Akademiska Hus.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norra Djurgården

Uppdaterad