Kvinna på cykel i naturen. Foto.
Foto: Lennart Johansson
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny gång- och cykelbana längs Roslagsvägen

Norra Djurgården

Roslagsvägen är ett utpekat regionalt cykelstråk och pendlingsstråk. När området kring Albano byggdes om anlades en ny gång- och cykelbana på Roslagsvägens östra sida.

Med utbyggnaden av området kring Albano blev det en ny kvartersbildning vilket gjorde att den befintliga gång- och cykelbanan behövde flyttas.

Den nya gång- och cykelbanan är fem meter bred i stället för tidigare fyra meter. Sträckan är 700 meter och ligger på Roslagsvägens östra sida. Den är friliggande från körbanan och har några meters grönytor på bägge sidor.

Tidsplan

Gång- och cykelbanan byggdes under 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Norra Djurgården

Uppdaterad