dcsimg
Projekt Pågående

Upprustning i Rinkeby i två gröna parkprojekt

Rinkeby

Under våren 2018 påbörjades arbetet med att rusta upp Norra Stadsparken och Norra Rinkebygången.

Projektfakta

Nya rum för vistelse utvecklas längs med Norra Rinkebygången och vidare in och genom Norra stadsparken. Upprustningen ska bidra till lekfulla och sociala miljöer i det gröna.

Under våren 2019 färdigställdes arbetshandlingar och byggstart är planerad till hösten 2020.

2018 genomfördes en rad olika aktiviteter för att förstå de boendes behov och önskemål och lära av deras lokala kunskap om platserna. Fokus har legat på kontakter med barn, ungdomar och kvinnor. Barn från Kvarnbyskolan har gått på skattjakt och trygghetsvandring  och i samband med ”Sommar på torget” genomfördes olika aktiviteter med barn och familjer i parken. Bland annat målande vi fågelholkar som nu finns upphängda på platsen.

En del av träden beskurits och skadade eller farliga träd har tagits bort. Vi har också förberett för plantering av nya träd.

Stadens gröna platser och offentliga rum har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar till en levande och trygg stad.

Preliminär tidplan

Anläggning november 2020 - augusti 2021.

Hur jobbar vi med att utveckla området?

Här kan du läsa Norra Rinkebygången och Norra Stadsparkens program som berättar vad som är planerat för platserna.

Platserna

 

Stockholm stad genomför projektet

Projektet genomförs av trafikkontoret i samarbete med Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning.

Projekten är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Karta

 

Länk till Grönare Stockholm https://vaxer.stockholm/tema/utemiljo/gronare-stockholm/

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad