Projekt Pågående

Upprustning i Rinkeby i två gröna parkprojekt

Rinkeby

Under våren 2018 påbörjades arbetet med att rusta upp Norra Stadsparken och Norra Rinkebygången. Nya rum för vistelse utvecklas längs med Norra Rinkebygången och vidare in och genom Norra stadsparken. Upprustningen ska bidra till lekfulla och sociala miljöer i det gröna.

Projektfakta

Projektet genomförs i två etapper.

Etapp 1. I Norra Stadsparken bygger vi en lekplats, några fria lekytor och en paviljong med möjlighet till vistelse och nya upplevelser. Gångvägarna får ny markbeläggning och stora delar av parken får ny möblering samt bättre belysning. Här kommer det att finnas plats för både aktivitet och vila. Etappen påbörjades i november 2020 planeras vara klara till sommaren 2021.

Etapp 2. Tunnelbanetorget och Norra Rinkebygången utvecklas till ett tillgängligt och öppet torg. Gångstråken får ny markbeläggning, det blir fler sittplatser och belysningen förbättras. Nya träd och buskar planteras både för att göra miljön trevligare men också för att hantera dagvatten vid regn. Etappen planeras starta under sommaren 2021 och vara klara under höst/vinter 2021.

Under projektets planering genomfördes en rad olika aktiviteter för att förstå de boendes behov och önskemål och lära av deras lokala kunskap om platserna. Fokus har legat på kontakter med barn, ungdomar och kvinnor. Barn från Kvarnbyskolan har gått på skattjakt och trygghetsvandring  och i samband med ”Sommar på torget” genomfördes olika aktiviteter med barn och familjer i parken. Bland annat målande vi fågelholkar som nu finns upphängda på platsen.

En del av träden beskurits och skadade eller farliga träd har tagits bort. Vi har också förberett för plantering av nya träd.

Stadens gröna platser och offentliga rum har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar till en levande och trygg stad.

Preliminär tidplan

Anläggning november 2020 - december 2021.

Hur jobbar vi med att utveckla området?

Här kan du läsa Norra Rinkebygången och Norra Stadsparkens program som berättar vad som är planerat för platserna.

Platserna

 

Stockholm stad genomför projektet

Projektet genomförs av trafikkontoret i samarbete med Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning.

Vad händer i parken 2021?

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad