Upphöjda lekstugor i trä, foto.
Projekt Genomfört

Norra Stadsparken och Norra Rinkebygången

Rinkeby

Under våren 2018 påbörjades arbetet med att rusta upp Norra Stadsparken och Norra Rinkebygången. Nya rum för vistelse utvecklas längs med Norra Rinkebygången och vidare in och genom Norra stadsparken. Upprustningen bidrar till lekfulla och sociala miljöer i det gröna.

Projektfakta

Projektet genomförs i två etapper.

Etapp 1

I Norra Stadsparken byggs en lekplats, några fria lekytor och en paviljong med möjlighet till vistelse och nya upplevelser. Gångvägarna får ny markbeläggning och stora delar av parken får ny möblering samt bättre belysning. Här finns plats för både aktivitet och vila. Etappen påbörjades i november 2020 färdigställdes sommaren 2021.

Paviljongen, som är ett resultat av samtal med unga kvinnor och barn i stadsdelsområdet, blir en ny mötesplats längs parkens nya lekstråk. I paviljongen finns sittplatser och belysning som går att justera i olika färger genom ett enkelt knapptryck. Paviljongen följer parkens färgpalett som går i orange, röd och rosa.

Paviljongen på plats i parken. Foto: Lennart Johansson.

Etapp 2

Tunnelbanetorget och Norra Rinkebygången utvecklas till ett tillgängligt och öppet torg. Gångstråken får ny markbeläggning, det blir fler sittplatser och belysningen förbättras. Nya träd och buskar planteras både för att göra miljön trevligare men också för att hantera dagvatten vid regn. Etappen startade under sommaren 2021 och blev klart under våren 2022.

Under projektets planering genomfördes en rad olika aktiviteter för att förstå de boendes behov och önskemål och lära av deras lokala kunskap om platserna. Fokus har legat på kontakter med barn, ungdomar och kvinnor. Barn från Kvarnbyskolan har gått på skattjakt och trygghetsvandring  och i samband med ”Sommar på torget” genomfördes olika aktiviteter med barn och familjer i parken.

Nya träd har planterats. En del av träden har beskurits och skadade eller farliga träd har tagits bort.

Stadens gröna platser och offentliga rum har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar till en levande och trygg stad.

Tidplan

Anläggning startade november 2020. Klart våren 2022.

Hur jobbar vi med att utveckla området?

Här kan du läsa Norra Rinkebygången och Norra Stadsparkens program som berättar vad som är planerat för platserna.

Platserna

Stockholm stad genomför projektet

Projektet genomförs av trafikkontoret i samarbete med Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning.

Bilder från det färdiga projektet, maj 2022

En röd paviljong med sittplatser utanför, foto.
En röd paviljong med ett träd i förgrunden, foto.
Rödfärgad mark och en lekplats, foto.
Upphöjda lekstugor i trä, foto.
En trappa vid ett gult putsat hus med planteringar runt om, foto.
Rabatt med planterade växter, foto.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad