• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny kontorsbyggnad vid Regeringsgatan

Norrmalm

En ny kontorsbyggnad planeras på den inre gården av fastigheten Såpsjudaren 1 vid Regeringsgatan.

Nya kontorslokaler

Den nya byggnaden föreslås placeras på gården och ansluta mot befintlig byggnad vid Regeringsgatan. Byggnaden föreslås uppföras i sex våningar med den översta våningen indragen. Den indragna våningen innehåller kontor och teknikutrymmen.
 
Kvarteret Såpsjudaren ligger mellan Birger Jarlsgatan, Jutas backe och Regeringsgatan. Fastigheten Såpsjudaren 1 uppfördes 1919 och innehåller idag kontorslokaler samt biograf Sture och restaurang i bottenvåningen mot Birger Jarlsgatan.

Tidsplan

  • Start-PM: november 2019
  • Samråd: 3 november–15 december 2020
  • Granskning: 6 september–3 oktober 2023
  • Antagande: december 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad