Projekt Pågående

Ny gång- och cykelbana längs Akallalänken

Akalla

Akallalänken är en viktig länk för motorfordonstrafik mellan Stockholms stad och Järfälla kommun. Parallellt med Akallalänken ligger ett prioriterat regionalt cykelstråk. I samband med att E4 Förbifart Stockholm byggs i området förbättras därför gång- och cykelbanan.

Projektfakta

1,2 kilometer lång gång- och cykelbana

För att förbättra för gående och cyklister längs Akallalänken byggs en 1,2 kilometer lång ny gång- och cykelbana i området. Den är belyst, asfalterad och avskild från Akallalänken och ger gående och cyklister en förbindelse över Järvafältet.

Byggs där gång- och cykelbana tidigare saknades

Delar av Akallalänken flyttas med anledning av Trafikverkets arbete med E4 Förbifart Stockholm. I samband med flytten byggs en ny gång- och cykelbana på de delar där den idag saknas mellan Hästa gård och Trafikplats Hjulsta.

Tidigare fanns en cykelbana på östra sidan av Akallalänken mellan Finlandsgatan och Hästa gård. På övriga delar av vägen har det inte funnits någon cykelbana och cyklister har varit hänvisade till en grusväg på Sjuhällsstigen.

Cykelbanan öppen för trafik

Arbetet med den nya gång- och cykelbanan startade 2016 och stora delar av den färdigbyggdes under 2018. Sedan dess är den öppen för trafiken men en mindre del är fortfarande provisorisk. Den sista biten byggs klart i samband med att den södra delen av Akallalänken ska byggas. 

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om gång- och cykelarbeten i samband med att E4 Förbifart Stockholm byggs. 

E4 Förbifart Stockholm, Trafikverkets webbplats

Samarbete mellan Stockholms stad och Trafikverket

Projektet genomförs av Stockholms stad i samarbete med Trafikverket som är de som bygger den nya gång- och cykelbanan.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad