Kvinna på cykel i naturen
Foto: Lennart Johansson
Projekt Genomfört

Ny gång- och cykelbana längs Roslagsvägen

Norra Djurgården

Roslagsvägen är ett utpekat regionalt cykelstråk och pendlingsstråk i cykelplanen. När området kring Albano har byggts om så kommer en ny gång- och cykelbana att byggas på Roslagsvägens östra sida för att göra det enklare att gå och cykla här.

Projektfakta

Bredare gång- och cykelbana vid Albano

Med utbyggnaden av området kring Albano blir det en ny kvartersbildning vilket gör att gång- och cykelbanan måste flyttas.

Den nya gång- och cykelbanan kommer att bli 5 meter bred i stället för dagens 4 meter. Sträckan är 700 meter och kommer att anläggas på Roslagsvägens östra sida friliggande från körbanan med några meters grönytor på bägge sidor.

Ersätter gång- och cykelvägen som finns idag

Området kring Albano byggs om vilket gör att gång- och cykelvägen måste flyttas.

Klart under 2022

Gång och cykelbanan byggdes under andra halvan av 2022 och blev klar precis innan årsskiftet.

Samarbete mellan Stockholms stad och Akademiska Hus

Stockholms stad planerar projektet tillsammans med Akademiska Hus.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad