Bild på två flerfamiljshus med träd runt om. Gata i förgrunden
I Ormlången planeras två nya hus med studentlägenheter och en förskola. Bild: Familjebostäder/VERA arkitekter
Projekt Pågående

Ny park och studentbostäder i Ormlången

Årsta

Kvarteren Ormlången och Gisslaren ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs 96 studentbostäder och en ny förskola. Staden ska också anlägga Väständaparken med bland annat pulkabacke och utegym.

Projektfakta

Studentbostäder, förskola och park

Ormlången ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I området ingår kvarteret Gisslaren där 96 studentbostäder och en ny förskola ska byggas.

Stockholms stad bygger passager under tvärbanan och park

Idag upplevs tvärbanan som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del är därför att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan. Från mars till oktober 2017 var tvärbanan avstängd, på grund av SL:s byte av signalsystem. Under den perioden passade staden på att bygga nya passager under tvärbanan.

Den nya passagen i kvarteret Ormlången ligger vid den framtida Väständaparken. Parken kommer att bli cirka 13 000 kvadratmeter stor och sträcka sig från Årstavägen i norr till Johanneshovsvägen/Sandfjärdsgatan i söder. I parken ska det bland annat finnas pulkabacke, utegym, grill och naturlek i stil med Årstabergsparken.

Byggstart för parken var i mars 2021. Parken öppnar som tidigast i slutet av 2022. Passagen under tvärbanan öppnar när parken är färdigställd. Området kommer att vara instängslat tills parken öppnar.
Byggstart för Väständaparken

Familjebostäder bygger studentbostäder

Familjebostäder är byggaktör för studentbostäderna i kvarteret Gisslaren. Ett av flerbostadshusen kommer att inrymma en förskola med fyra avdelningar.
Bygget pågår. Planerad inflyttning är sommaren 2021. 
Familjebostäders webbplats

Familjebostäders studentbostäder förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.
Stockholms stads bostadsförmedling

Illustrationsplan över Väständaparken och närliggande projektet Sävlången vid Rörviksbacken. Illustration: Tengbom
Illustrationsplan över Väständaparken och närliggande projektet Sävlången vid Rörviksbacken. Illustration: Tengbom

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad