Bild på två flerfamiljshus med träd runt om. Gata i förgrunden
De två nya husen med studentlägenheter och förskola. Bild: Familjebostäder/VERA arkitekter
Projekt Pågående

Ny park och studentbostäder i Ormlången

Årsta

Kvarteren Ormlången och Gisslaren ingår i Årstastråkets andra etapp. Här har det byggts 96 studentbostäder och en ny förskola. Staden anlägger också Väständaparken med bland annat lekplats och utegym, och som delvis har öppnat.

Aktuellt

Väständaparken snart helt färdig

De flesta delarna av Väständaparken är redan färdigställda, men trappan och rutschkanan har tyvärr tagit lite längre tid än beräknat att få klara. Allt väntas vara färdigt i början av oktober och sen planeras det för en invigningsfest senare i oktober. Vi uppdaterar här på hemsidan när det finns mer information.

Projektfakta

Studentbostäder, förskola och park

Ormlången ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I området ingår kvarteret Gisslaren där 96 studentbostäder och en ny förskola har byggts.

Stockholms stad bygger passager under tvärbanan och park

Idag upplevs tvärbanan som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del är därför att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan. Från mars till oktober 2017 var tvärbanan avstängd, på grund av SL:s byte av signalsystem. Under den perioden passade staden på att bygga nya passager under tvärbanan.

Den nya passagen i kvarteret Ormlången ligger vid den framtida Väständaparken. Parken är cirka 13 000 kvadratmeter stor och sträcka sig från Årstavägen i norr till Johanneshovsvägen/Sandfjärdsgatan i söder. I parken ska det bland annat finnas utegym, grill och naturlek i stil med Årstabergsparken.

Byggstart för parken var i mars 2021. Delar av parken öppnade i december 2022, och den beräknas vara helt färdigställd under 2023. Passagen under tvärbanan öppnar när parken är färdigställd. 

Familjebostäder bygger studentbostäder

Familjebostäder är byggaktör för studentbostäderna i kvarteret Gisslaren. Bostäderna är i två hus och stod klara sommaren 2021. 

I ett av husen blir det en förskola med fyra avdelningar som öppnade i augusti 2021. 
Förskolan Oxiensternan

Du kan läsa mer om bostäderna på Familjebostäders hemsida:
Familjebostäders webbplats

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Åsa Kledzik

Exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad