Bild på två flerfamiljshus med träd runt om. Gata i förgrunden
I Ormlången planeras två nya hus med studentlägenheter och en förskola. Bild: Familjebostäder/VERA arkitekter
Projekt Pågående

Ny park och studentbostäder i Ormlången

Årsta

Kvarteren Ormlången och Gisslaren ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs 96 studentbostäder och en ny förskola som står klara sommaren 2021. Staden ska också anlägga Väständaparken med bland annat pulkabacke och utegym.

Aktuellt

Inflyttning i studentbostäder

De 96 nya studentbostäderna i två hus vid Årstavägen är snart klara. I mitten av juli påbörjas inflyttning enligt nuvarande plan. Förskolan som ligger i ett av husen kommer att heta Oxenstiernan och öppnar upp sin verksamhet i augusti.

Familjebostäder - 96 studentlägenheter i Årsta
Förskolan Oxenstiernan

Projektfakta

Studentbostäder, förskola och park

Ormlången ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I området ingår kvarteret Gisslaren där 96 studentbostäder och en ny förskola ska byggas.

Stockholms stad bygger passager under tvärbanan och park

Idag upplevs tvärbanan som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del är därför att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan. Från mars till oktober 2017 var tvärbanan avstängd, på grund av SL:s byte av signalsystem. Under den perioden passade staden på att bygga nya passager under tvärbanan.

Den nya passagen i kvarteret Ormlången ligger vid den framtida Väständaparken. Parken kommer att bli cirka 13 000 kvadratmeter stor och sträcka sig från Årstavägen i norr till Johanneshovsvägen/Sandfjärdsgatan i söder. I parken ska det bland annat finnas pulkabacke, utegym, grill och naturlek i stil med Årstabergsparken.

Byggstart för parken var i mars 2021. Parken öppnar som tidigast i slutet av 2022. Passagen under tvärbanan öppnar när parken är färdigställd. Området kommer att vara instängslat tills parken öppnar.
Byggstart för Väständaparken

Familjebostäder bygger studentbostäder

Familjebostäder är byggaktör för studentbostäderna i kvarteret Gisslaren. Bostäderna byggs i två hus och är klara sommaren 2021. Inflyttningen kommer att inledas i mitten av juli.

I ett av husen blir det en förskola med fyra avdelningar som öppnar i augusti 2021. 
Förskolan Oxiensternan

Du kan läsa mer om bostäderna på Familjebostäders hemsida:
Familjebostäder - 96 studentlägenheter i Årsta

Illustrationsplan över Väständaparken och närliggande projektet Sävlången vid Rörviksbacken. Illustration: Tengbom
Illustrationsplan över Väständaparken och närliggande projektet Sävlången vid Rörviksbacken. Illustration: Tengbom

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Åsa Kledzik

Exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad