dcsimg
Fasad skola och idrottshall i Husby.
Projekt Planerat

Ny skola och idrottshall vid Dalhagens bollplan i Husby

I förslaget ingår en ny idrottshall och en skola för elever från förskoleklass till årskurs nio på platsen för Dalhagens bollplan. På drygt 10 platser i Husby planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för över 1000 nya bostäder. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Projektfakta

Förslaget i korthet

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny idrottshall och skola på platsen för Dalhagens bollplan. Förslaget syftar också till att stärka de lokala samband mellan stadsdelarna Husby, Kista och Akalla.

Karta dalhagen

Förutom ny skola och idrottshall kommer planen att möjliggöra satsningar på utveckling av närliggande gångvägar och naturområden samt ytor för spontana och planerade aktiviteter.

Planen innebär även samordningsvinster för skol- och idrottsverksamheten.

Tidplan

Planarbetet startade under våren 2017 och samråd planeras till september 2019. Planerad byggstart tidigast 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Skolgård vid Dalhagens bollplan i Husby.
Skolgård. Illustration: Temagruppen.
Sektionsillustration skola och idrottshall i Husby.
Sektionsillustration skola och idrottshall i Husby. Illustration: Temagruppen.
Fasad Dalhagens bollplan
Fasadritning skola och idrottshall i Husby. Illustration: Temagruppen.

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad