dcsimg
Fasad skola och idrottshall i Husby.
Projekt Planerat

Ny skola och idrottshall vid Dalhagens bollplan i Husby

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny idrottshall och skola på platsen för Dalhagens bollplan. Det syftar också till att stärka de lokala sambanden mellan stadsdelarna Husby, Kista och Akalla.

Projektfakta

Förslaget i korthet

Skolan uppförs i fyra våningar med en kapacitet för cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs nio. Idrottshallen uppförs i två våningar där idrottsytorna planeras till den andra våningen. Främst kommer den att användas för basketboll, innebandy, handboll, volleyboll, gymnastik, dans och skolidrott. Idrottshallen byggs ihop med skolan men har egen huvudentré ut mot en entréplats på byggnadens västra sida. Funktioner som cafeteria, kontor och dansstudio lokaliseras till entréplanet.

Hallen kommer att under säsong kunna nyttjas samtliga dagar i veckan mellan klockan 7–23. Under dagtid kan den användas av skolan och på kvällar och helger av allmänheten och föreningar. Det gör att fler kan ägna sig åt traditionellt organiserad idrott och att staden kan erbjuda idrott i alternativa organisationsformer, till exempel i regi av fritidsgårdar eller via idrottsförvaltningen genom bland annat drop in-idrott.

En ny lokalgata förslås förbinda Hanstavägen med Finlandsgatan och leda fram till skol- och idrottsbyggnaden som skapar en skyddad skolgård mot söder och mot naturmark. Närmast skolbyggnaden planeras ytor för lek. I den södra delen av gården bevaras naturmarken med inslag av varsamt placerad lekutrustning.

Flera entrétorg skapas i anslutning till skolgården med plats för cykelparkering. Förslaget innebär att de tidigare idrottsytorna vid Dalhagens bollplan försvinner. Vissa funktioner kan ersättas i samband med den nya idrottshallen och skolgården färdigställs.

Förutom ny skola och idrottshall kommer planen att möjliggöra satsningar på utveckling av närliggande gångvägar och naturområden samt ytor för spontana och planerade aktiviteter.

Planen innebär även samordningsvinster för skol- och idrottsverksamheten.

Tidplan

Planarbetet startade under våren 2017 och sker 3 september – 15 oktober 2019. Planerad byggstart tidigast 2022.

Samråd om förslaget

Förslaget är på samråd 3 september – 15 oktober 2019. Här visas förslaget:

• Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

• Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16

•Medborgarkontoret i Husby, Edvard Griegsgången 9

• Kista Bibliotek i Kista Galleria

• Webbplatserna stockholm.se/detaljplaner och vaxer.stockholm/dalhagensbollplan

Öppet hus
Öppet hus med information, möjlighet att ställa frågor och diskutera planen kommer att hållas 19 september 2019 klockan 17–19 i Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16.

Synpunkter på förslaget
Du kan lämna dina synpunkter under samrådsmötet, via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt. Ange förslagets diarienummer 2016-14995 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter.

Dina synpunkter ska lämnas senast 15 oktober 2019 till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Bildgalleri

Skolgård vid Dalhagens bollplan i Husby.
Skolgård. Illustrationer: Stadion Arkitekter & PE Teknik och Arkitektur
Sektionsillustration skola och idrottshall i Husby.
Sektionsillustration skola och idrottshall i Husby. Illustrationer: Stadion Arkitekter & PE Teknik och Arkitektur
Fasad Dalhagens bollplan
Fasadritning skola och idrottshall i Husby. Illustrationer: Stadion Arkitekter & PE Teknik och Arkitektur

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad