Perspektivillustration från Sigfridsvägen.
Perspektivillustration från Sigfridsvägen. Illustration:DinellJohansson.
Projekt Planerat

Nya bostäder längs Sigfridsvägen

Aspudden

Nybyggnad av cirka 46 bostäder planeras inom fastigheterna Staven 8-11 längs Sigfridsvägen och Schlytersvägen i Aspudden.

Projektfakta

Småskalig bebyggelse

Planen syftar till att möjliggöra flerbostadshus på en plats där det idag ligger tre villor. Planen innebär att villorna rivs och ersätts med två lamellhus. Den föreslagna bebyggelsen ska vara småskalig, anpassas till angränsande villor samt placeras med varsamhet för att bevara Aspuddens unika karaktär.

Lamellhusen utformas i tre till fem våningar plus inredd vind. Fem våningar plus inredd vind tillåts i suterräng mot bostadsgården för en av byggnadskropparna. Mellan bostadshusen skapas utrymme för en bostadsgård. Garage möjliggörs under mark. Cykelparkering möjliggörs i cykelrum samt på bostadsgården. Bebyggelsen ska även bidra till att aktivera gaturummet och öka tryggheten.

Tidplan

  • Start-PM: januari 2020
  • Samråd: 22 december 2020-16 februari 2021
  • Granskning: 24 november-21 december 2021
  • Antagande: mars 2022

Byggaktör

Besqab 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Caroline Henrysson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad