Bilden visar husets fasad mot Sigfridsvägen.
Fasad mot Sigfridsvägen. Illustration: Dinell Johansson
Projekt Planerat

Nya bostäder längs Sigfridsvägen

Aspudden

Nybyggnad av cirka 70 bostäder planeras inom fastigheterna Staven 8-11 längs Sigfridsvägen och Schlytersvägen i Aspudden.

Fasadillustration. Fasad mot bostadsgård. Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Fasad mot bostadsgård. Illustration: Dinell Johansson.
Fasad mot Sigfridsvägen. Illustration: Dinell Johansson.
Fasad mot Sigfridsvägen. Illustration: Dinell Johansson.
Bilden visar en illustration av gavelfasaden mot allmän platsmark.
Gavelfasad mot allmän platsmark. Illustration: Dinell Johansson
Bilden visar en illustration av gavelfasaden mot Schlytersvägen.
Gavelfasad mot Schlytersvägen. illustration: Dinell Johansson.
Fasad mot bostadsgård. Illustration: Dinell Johansson.
Fasad mot bostadsgård. Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Fasad mot radhus. Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Fasad mot radhus. Illustration: Dinell Johansson.
Gavelfasad mot Schlytersvägen. Illustration: Dinell Johansson.
Gavelfasad mot Schlytersvägen. Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Gavelfasad mot allmän platsmark.Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Gavelfasad mot allmän platsmark.Illustration: Dinell Johansson.
Ljusförhållanden och lokalklimat. Illustration: Dinell Johansson.
Ljusförhållanden och lokalklimat. Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Vadstenalunden (sydväst). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Vadstenalunden (sydväst). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Sigfridsvägen (nordost). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Sigfridsvägen (nordost). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Schlytersvägen (sydöst). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Schlytersvägen (sydöst). Illustration: Dinell Johansson.
Situationsplan över föreslagen bebyggelse. Illustration: Dinell Johansson
Sektion B-B: den nya bebyggelsens relation till befintlig bebyggelse och topografi. - Illustration: Dinell Johansson
Sektion B-B: den nya bebyggelsens relation till befintlig bebyggelse och topografi. - Illustration: Dinell Johansson
Sektion C-C: den nya bebyggelsens relation till befintlig bebyggelse och topografi. Illustration: Dinell Johansson.
Sektion C-C: den nya bebyggelsens relation till befintlig bebyggelse och topografi. Illustration: Dinell Johansson.

Projektfakta

Småskalig bebyggelse

Planen syftar till att möjliggöra flerbostadshus på en plats där det idag ligger tre villor. Planen innebär att villorna rivs och ersätts med två lamellhus. Den föreslagna bebyggelsen ska vara småskalig, anpassas till angränsande villor samt placeras med varsamhet för att bevara Aspuddens unika karaktär.

Lamellhusen utformas i fyra våningar plus inredd vind. Fem våningar plus inredd vind tillåts i suterräng mot bostadsgården för en av byggnadskropparna. Mellan bostadshusen skapas utrymme för en bostadsgård. Garage möjliggörs under mark. Cykelparkering möjliggörs i cykelrum samt på bostadsgården. Bebyggelsen ska även bidra till att aktivera gaturummet och öka tryggheten.

Tidplan

  • Start-PM: januari 2020
  • Samråd: 22 december 2020-16 februari 2021
  • Granskning: september 2021
  • Antagande: december 2021

Byggaktör

Boform fastighetsutveckling AB genom dotterbolaget Schlyter och förvaltning AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Caroline Henrysson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad