Bostäder vid Lättingebacken.
Ungefärlig storlek på detaljplaneområdet markerat med röd linje.
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Lättingebacken

Tensta

Ny bebyggelse med cirka 150 bostäder planeras vid Lättingebacken inom fastigheten Tensta 4:10 i norra Tensta.

Projektfakta

Ny bebyggelse

Planen är att möjliggöra cirka 150 bostäder på en stor parkeringsplats vid Lättingebacken inom Tensta 4:10 i norra Tensta. Bebyggelsen planeras i 5-7 våningar. I projektet föreslås även två LSS-gruppboenden med vardera sex lägenheter.

Idag avslutas Tensta i norr med höga skivhus och parkeringsytor som gränsar till E18 och Hjulstavägen. En förnyelse på Lättingebacken innebär en mer varierad och något nedtrappad bebyggelse i 5-7 våningar mot Järvafältets stora landskapsrum. Lättingebacken planeras att omdanas till en gata med gångbanor, lokaler och alléträd. En förutsättning för projektet är att tillräckligt antal parkeringsplatser kan förläggas i garage.

Ny front mot Järvafältet

Projektet ingår i arbetet med att tillföra fler bostäder i enlighet med stadens satsning (fokus) på Kista-Järva. Det planerade tillägget vid Lättingebacken är ett led i stadens arbete med en ny front mot Järvafältet, som har inletts med Rinkeby- och Tenstaterrassen.

Tidplan

Projektet är pausat. 

Byggaktör

Fastigheterna ägs av Stockholms stad och upplåts till Hembla AB med tomträtt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad