Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Bostäder vid Lättingebacken.
Ungefärlig storlek på detaljplaneområdet markerat med röd linje.
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Lättingebacken

Tensta

Ny bebyggelse med cirka 150 bostäder planeras vid Lättingebacken inom fastigheten Tensta 4:10 i norra Tensta.

Projektfakta

Ny bebyggelse

Planen är att möjliggöra cirka 150 bostäder på en stor parkeringsplats vid Lättingebacken inom Tensta 4:10 i norra Tensta. Bebyggelsen planeras i 5-7 våningar. I projektet föreslås även två LSS-gruppboenden med vardera sex lägenheter.

Idag avslutas Tensta i norr med höga skivhus och parkeringsytor som gränsar till E18 och Hjulstavägen. En förnyelse på Lättingebacken innebär en mer varierad och något nedtrappad bebyggelse i 5-7 våningar mot Järvafältets stora landskapsrum. Lättingebacken planeras att omdanas till en gata med gångbanor, lokaler och alléträd. En förutsättning för projektet är att tillräckligt antal parkeringsplatser kan förläggas i garage.

Ny front mot Järvafältet

Projektet ingår i arbetet med att tillföra fler bostäder i enlighet med stadens satsning (fokus) på Kista-Järva. Det planerade tillägget vid Lättingebacken är ett led i stadens arbete med en ny front mot Järvafältet, som har inletts med Rinkeby- och Tenstaterrassen.

Tidplan

  • Start-PM: december 2019
  • Samråd: kvartal två 2022
  • Ställningstagande i Stadsbyggnadsnämnden kvartal tre 2022
  • Granskning: Kvartal 1 2023
  • Antagande: Kvartal 3 2023

Byggaktör

Fastigheterna ägs av Stockholms stad och upplåts till Hembla AB med tomträtt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anton Nylander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad