dcsimg
illustration övre området med kvarteret Sothönan inringat
Kvarteret Sothönan markerat med röd cirkel.
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Aspuddens t-bana

Hägersten

Förslaget Sothönan 3 innehåller sammanlagt cirka 100 lägenheter samt lokaler i bottenvåningarna mot Erik Segersälls väg. Utöver det föreslås en offentlig torgyta.

Projektfakta

Lägenheter vid Aspuddens tunnelbanestation 

Planförslaget syftar till att omvandla villaområdet i kvarteret Sothönan genom att uppföra ett antal flerbostadshus. Förslaget innehåller sammanlagt cirka 100 lägenheter samt lokaler i bottenvåningarna mot Erik Segersälls väg. Utöver det föreslås en offentlig torgyta. 

Tät och sammanhållen stad 

Stockholm står inför en omfattande stadsutveckling. Staden ska vara tät och sammanhållen. Fler bostäder ska byggas, offentlig och kommersiell service ska utvecklas samtidigt som attraktiva offentliga miljöer ska skapas. I planområdets närhet finns beslut för markanvisning respektive planläggning om cirka 350 lägenheter.

Preliminär tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017
  • Samråd planeras kvartal 4, 2020
  • Granskning planeras kvartal 2, 2021
  • Antagande planeras kvartal 4, 2021

Byggaktör

The Other Group och Resona. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Fastighetsindelning inom kvarteret Sothönan. Ungefärligt planområde markerat med röd linje.
Snedbild. Vy mot norr. Kv Sothönan är inringat.

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad