Vy från Erik Segersälls södra del, vid tunnelbanestationen, mot eken och det nya torget. Det allmänna trappstråket kopplar ny angöringsgata norr om kvarteren till torget. Illustration DinellJohansson.
Vy från Erik Segersälls södra del, vid tunnelbanestationen, mot eken och det nya torget. Det allmänna trappstråket kopplar ny angöringsgata norr om kvarteren till torget. Illustration DinellJohansson.
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Aspuddens t-bana

Hägersten

Planförslaget innebär att Aspudden kompletteras med cirka 270 bostäder och att Aspuddens centrumområde utvidgas. Utöver det föreslås en offentlig torgyta.

Projektfakta

Lägenheter vid Aspuddens tunnelbanestation 

Förslaget innebär att villafastigheter inom kvarteret Sothönan samt naturmark norr därom omvandlas till tät stadsbebyggelse innehållande totalt 270 bostäder, lokaler för centrumändamål, ett torg samt nya rörelsestråk.

Tät och sammanhållen stad 

Stockholm står inför en omfattande stadsutveckling. Staden ska vara tät och sammanhållen. Fler bostäder ska byggas, offentlig och kommersiell service ska utvecklas samtidigt som attraktiva offentliga miljöer ska skapas. I planområdets närhet finns beslut för markanvisning respektive planläggning om cirka 350 lägenheter.

Preliminär tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017
  • Samråd 1 december 2020-18 januari 2021
  • Granskning planeras fjärde kvartalet 2021
  • Antagande planeras första kvartalet 2022

Byggaktör

The Other Group och Resona. 

Frågor och svar om projektet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Inspirationsbild som visar hur miljön kan upplevas från ett bord på torget. Illustration DinellJohansson
Inspirationsbild som visar hur miljön kan upplevas från ett bord på torget. Illustration DinellJohansson
Vy från trappstråkets övre del ner mot torget. Det allmänna trappstråket kantas av terrasser med privata uteplatser. Illustration DinellJohansson
Vy från trappstråkets övre del ner mot torget. Det allmänna trappstråket kantas av terrasser med privata uteplatser. Illustration DinellJohansson
Planförslaget sett snett ovanifrån mot norr. Illustration DinellJohansson och Belatchew Arkitekter.
Planförslaget sett snett ovanifrån mot norr. Illustration DinellJohansson och Belatchew Arkitekter.
Snedbild. Vy mot norr. Kv Sothönan är inringat.

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad