dcsimg
illustration övre området med kvarteret Sothönan inringat
Kvarteret Sothönan markerat med röd cirkel.
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Aspuddens t-bana

Hägersten

Förslaget Sothönan 3 innehåller sammanlagt cirka 100 lägenheter samt lokaler i bottenvåningarna mot Erik Segersälls väg. Utöver det föreslås en offentlig torgyta.

Projektfakta

Lägenheter vid Aspuddens tunnelbanestation 

Planförslaget syftar till att omvandla villaområdet i kvarteret Sothönan genom att uppföra ett antal flerbostadshus. Förslaget innehåller sammanlagt cirka 100 lägenheter samt lokaler i bottenvåningarna mot Erik Segersälls väg. Utöver det föreslås en offentlig torgyta. 

Tät och sammanhållen stad 

Stockholm står inför en omfattande stadsutveckling. Staden ska vara tät och sammanhållen. Fler bostäder ska byggas, offentlig och kommersiell service ska utvecklas samtidigt som attraktiva offentliga miljöer ska skapas. I planområdets närhet finns beslut för markanvisning respektive planläggning om cirka 350 lägenheter.

Preliminär tidplan

  • Start-PM: 15 juni 2017
  • Samråd: Första kvartalet 2018
  • Granskning: Tredje kvartalet 2018
  • Antagande: Första kvartalet 2019

Inblandade aktörer 

Sothönan 3, 4, 5, 7, 8 och 15 ägs av The Other Group och en bostadsrättsförening (BRF Sothönan 100) har bildats. Fastigheten Sothönan 11 ägs av Brf Aspudden Longhorn. Övriga fastigheter i kvarteret ägs av privatpersoner.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Översikt över pågående detaljplaner och beviljade bygglov. Ungefärligt planområde markerat i gult.
Fastighetsindelning inom kvarteret Sothönan. Ungefärligt planområde markerat med röd linje.
Snedbild. Vy mot norr. Kv Sothönan är inringat.

Uppdaterad