dcsimg
Projekt Planerat

Nya punkthus nära Kvickentorpsskolan

Hökarängen

Hökarängen och Farsta byggs ihop genom nya punkthus. Bygget ingår i stadens projekt "Del av kvarter Samsö med mera vid Farstavägen".

Projektfakta

Bostäder vid Lingvägen och utbyggnad av Kvickentorpskolan

Planområdet är beläget mellan Hökarängen och Farsta, nära Kvickentorpsskolan vid Lingvägens södra ände. Planarbetet kan bidra till att koppla samman stadsdelarna och förstärka Farsta som en regional tyngdpunkt, i enlighet med strategin i Stockholms översiktsplan.

Förslaget ska möjliggöra uppförandet av bostadsbebyggelse samt utbyggnaden av Kvickentorpsskolan.
Upplåtelseformen för bostäderna är bostadsrätter.

Tidplan

Samråd: 25 augusti – 6 oktober 2020
Granskning: tredje kvartalet 2021
Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2021

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Therese Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad