Projekt Pågående

Nytt bostadshus vid Valutavägen

Hägerstensåsen

Ett nytt bostadshus med cirka 28 lägenheter ska byggas vid hörnet Valutavägen och Vinstvägen. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Planförslaget innebär att ett nytt flerbostadshus med cirka 28 lägenheter ska byggas på en parkeringsyta i hörnet vid Valutavägen och Vinstvägen.

Byggnaden ska bli ett lamellhus med förgårdsmark i fyra våningar med inredningsbar takvåning. Under huset och förgårdsmarken byggs ett garage med plats för 16 bilar.

Plandata

Fastigheten Dragningslistan 3 är belägen i hörnet Valutavägen – Vinstvägen och gränsar till fastigheterna Dragningslistan 2 och 4. Fastigheten är på cirka 2 250 m2 och ligger cirka 450 meter från tunnelbanestationen Hägerstensåsen. Inom fastigheten finns ett befintligt punkthus i sex våningar med en bottenvåning i souterräng.

Tidplan

  • Start-PM 3 juni 2017
  • Samråd 12 november−24 december 2019.
  • Granskning 6 maj−2 juni 2020.
  • Antagande kvartal 3 2020
  • Laga kraft 3 november 2020

Ägare

Fastigheten ägs av Pargema Förvaltning AB som önskar förtäta inom sin fastighet med ett ytterligare ett bostadshus.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pia Ölvebro

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad