Passage med trappa ner under marknivå med omgivande byggnader, människor i rörelse, illustration.
Riddaren 18 och Sofi Almquists Plats.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontor och bostäder på Nybrogatan

Östermalm

Planförslaget, Riddaren 5 och 18, möjliggör ny- och ombyggnader för kontor och bostäder.

Planförslaget syftar till att tillföra nya bostäder och attraktiva kontorsarbetsplatser.

Tidsplan

  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2015, vilket överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandet i april 2016, vilket i sin tur överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Aktörer

Humlegården Fastigheter/Fastighets AB Riny äger fastigheten Riddaren 18 och Oscar Properties/Fastighets AB Riddaren 5 äger Riddaren 5.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Martin Schröder
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 26 628

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad