I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.