bild av huset med tillbyggnaden inritad
Illustration av korsningen Renstiernas gata/Åsögatan Bild: Ahlsénarkitekterna.
Projekt Pågående

Påbyggnad på hus på Renstiernas gata

Södermalm

Detaljplan med två nya våningar och inredd vind i fastigheten Pahl 7 på Södermalm. Huset ligger i korsningen Renstiernas gata och Åsögatan och ombyggnaden innebär ny bostadsyta på 950 kvadratmeter fördelat på cirka 10 lägenheter.

Bildgalleri

Våningshus med balkonger. Entré och lokaler med glasfasader på bottenvåningen. Bilar parkerade på gatan och människor i rörelse. Visionsbild.
Visionsbild på förslaget sett österut från Bondegatan. Fasad vid entrén öppnas upp och aktiveras med lokaler varvat med grönska på del av förgårdsmarken som föreslås tillvaratas (Total arkitektur).

Projektfakta

Två nya våningar och inredd vind

Detaljplanen, som gäller fastigheten Pahl 7 i hörnet av Renstiernas gata och Åsögatan, ger möjlighet att bygga på huset med två våningar samt att inreda vinden med bostäder. Bostadsytan ökar med omkring 950 kvadratmeter och innebära cirka tio nya lägenheter.

En tät stad främjar en hållbar utveckling 

Planen är i linje med Översiktsplan för Stockholm och planområdet ligger i ett område som betecknats som innerstadsbebyggelse.

I Översiktsplanens strategi 1 står det att Stockholm skall fortsätta stärkas i sina centrala delar. En tät stad främjar en hållbar utveckling som med tillskott av bostäder i dess centrala delar ger fler möjlighet till ett hållbart resande.

Tidplan

  • Samråd: kvartal fyra 2015
  • Granskning: kvartal tre 2016
  • Antagande: kvartal fyra 2016
  • Ny granskning: 31 oktober till och med 14 november 2017
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: Efter ny granskningsperiod antogs förslaget i stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2017.
  • Laga kraft 13 januari 2018. Länsstyrelsens beteckning: 404-53708-2017.

Byggherre

Fastigheten Pahl 7 ägs av Brf Åsögatan 166. Den föreslagna byggrätten ägs av Investina AB.

Vill du veta mer?

Planen vann laga kraft den 13 januari 2018.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram tills dess att planen blev antagen.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Lina Axelsson

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad