• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Snabbmatsrestaurang vid Rågsvedsvägen

Rågsved

En ny snabbmatsrestaurang har byggts i korsningen Rågsvedsvägen och Huddingevägen. Restaurangen invigdes i maj 2024.

Projektfakta

Snabbmatsrestaurangen har placerats i områdets nordvästra del, där det i första hand är asfalterade ytor idag. Tanken är att restaurangen ska bidra till mer liv och rörelse på platsen under flera timmar på dygnet, samt skapa fler arbetsplatser i söderort.

Övriga verksamheter, som livsmedelsbutik, bensinmack och drivmedelsanläggning, blir enligt planen kvar i området.

I planförslaget föreslås även en breddning och förlängning av befintlig gräsrefug, vilket skapar tydligare och säkrare infartsvägar till livsmedelsbutiken och drivmedelsanläggningen.

Bilder

Bensinstationen st1 rakt fram i bild, till höger om den en byggnad med butiken Lidl. Framtill i bild asfalterad yta. Foto
Planområdet består huvudsakligen av asfalterade ytor.
Översiktlig karta med planområdet markerat i rött.
Översiktlig karta med planområdet markerat i rött.
Skiss som visar planområdet. Olika delar som p-platser, plats för spillplatta, tankplatser, Max-byggnaden och gångstråk är markerade.
Situationsplan. Planområdet är markerat med rödstreckad linje. Bild: Wingårdhs arkitekter.

Tidsplan

  • Samråd: 3 september–15 oktober 2019
  • Granskning av detaljplanen: 22 april–19 maj 2020
  • Antagande av detaljplanen: hösten 2020
  • Byggstart och öppnande: Våren 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tony Andersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 318

Elana Svanström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 619

Projekt i Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad