Husfasad på ett flerbostadshus, framför huset syns grönska.
Vy från gården (Vardag arkitekter)
Projekt Pågående

Renovering möjliggör fler bostäder vid Lysviksgatan

Farsta

I kommande renovering av fastigheten Ledarö 3 möjliggörs en utökning med cirka 20 bostäder. Planen bidrar även till en större variation i lägenhetsbeståndet, med fler stora hyresbostäder. Planen har fått laga kraft.

Bildgalleri

Projektfakta

Bebyggelsen inom Ledarö 3 vid Lysviksgatan, norr om Farsta tunnelbanestation, behöver en omfattande renovering. I samband med renoveringen vill fastighetsägaren se över möjligheten att utöka byggrätten. Planen har fått laga kraft.

Ett nytt gårdshus möjliggör för cirka 20 nya bostäder i kvarteret. Genom en tillbyggnad kan befintliga bostäder utökas och bli stora lägenheter. Samtidigt blir lägenhetsbeståndet mer varierat med fler tillgängliga lägenheter och fler stora hyresbostäder.

De nya tilläggen ska komplettera den befintliga bebyggelsen genom samtida arkitektur och nya funktioner som till exempel ett förbättrat gångstråk genom kvarteret.

Planprocessen drivs av byggaktören

Denna detaljplan är ett av tre pilotprojekt som ska utvärdera rutiner och resultat av en byggaktörsdriven planprocess. Det innebär att byggaktören tillåts att göra så mycket som möjligt av detaljplanearbetet, utan att stadens myndighetsutövande påverkas.

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen 7 juni 2022.
  • Antagande december 2021.
  • Start-PM november 2020.

Byggaktör 

Olov Lindgren AB
Olof Lindgren AB webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad