Byggnad med fem våningar. Människor i rörelse, visionsbild.
Byggnaderna efter omvandling från bostäder till kontor. Illustration: I. E. Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder blir kontor vid Rinkeby allé

Rinkeby

Två tidigare bostadshus i fastigheten Kvarnberget 2 vid Rinkeby allé har byggts om till kontor.

De två husen har fått nya fasader, nya fönster och renoverats invändigt för att bli kontor. Balkongerna har byggts om till  burspråk med fönster. Husen satt tidigare ihop med en envåningsdel som byggts om till fyra våningar med nya entréer. På motsvarande sida har en hall för träning, aktiviteter och med offentlig möteslokal som kopplar samman de två husen byggts.

Ombyggnaden från bostäder till kontor gjordes för att fastigheten var i behov av renovering, och för att få en blandning av bostäder och kontor i området.

Kvarnberget 2 ägs av Familjebostäder. Stockholms kommun är lagfaren ägare till Kvarnberget 1.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Rinkeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad