Vy mot flera flerbostadshus, kvällsmiljö. Trottoar, träd och parkering framför husen, bilar i rörelse, illustration.
Hjulstavägen. Illustration: Kirsh+Dereka Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostadsområdet Rinkebyterrassen

Rinkeby

Rinkebyterrassen har ett unikt läge med närheten till naturen och utsikt över Järvafältet. Här ovanpå E18:s tunnel i norra Rinkeby växer ett nytt bostadsområde fram med både hyresrätter och bostadsrätter.

Rinkebyterrassen är ett bostadsområde med cirka 600 lägenheter. Vid tunnelns mynningar har det byggts parkeringsdäck på båda sidor. Längs ut mot Järvafältet placerades ett 16 våningar högt hus. Hälften av lägenheterna i området är bostadsrätter och hälften hyresrätter. Förutom bostäder finns också torg, förskola och affärslokaler.

Gångvägen genom Rinkebyterrassen fungerar som en förlängning av Rinkebystråket och leder fram till en utsiktsplats i norr. Därifrån leder en svagt lutande gångväg med träd och sittplatser ner hela vägen till Järvafältet.

Hjulstavägen som passerar längs med Rinkeby har flyttats för att göra plats åt det nya bostadsområdet. Parkeringsplatserna byggdes om för att ge plats åt Hjulstavägen närmare den befintliga bebyggelsen i Rinkeby.

En ny gång- och cykelväg har också byggts längs den nya Hjulstavägen med trädplanteringar och en mur.

Tack vare arbetet med överdäckningen byggdes även en ny promenadväg över Järvafältet mellan Rinkebyterrassen och centrala Kista. Med promenadvägen blir det enklare att ta sig över fältet på ett trevligt och tryggt sätt. Över Igelbäcken på fältet har en ny träbro byggts.

Kopplar samman stadsdelarna i Järva

Redan år 2003 tog staden beslut att bygga bostäder ovanpå E18 där trafiken dras in i tunnlar vid både Tensta och Rinkeby. 2013 var detaljplanen klar för det bostadsområde som nu växer fram i Rinkeby. I Rinkeby kallas området Rinkebyterrassen.

En viktig del i utvecklingen av Järva är att koppla samman stadsdelarna. Den nya affärsgatan på Rinkebystråket mynnar ut i Rinkebyterrassen, som leder vidare ut på Järvafältet. Kista och Rinkeby binds samman med en ny promenadväg över fältet.

Tidsplan

Ombyggnaden av Hjulstavägen färdigställdes hösten 2015. Promenadvägen mellan Rinkeby och Kista är också färdigbyggd.

Arbetet med torg och utsiktsplats färdigställdes 2017.

Bostäderna på den östra sidan kommer att vara inflyttade och klara vintern 2019. Hus, lokalgata och garage  färdigställdes i juni 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

ByggVesta har byggt Rinkebyterrassens hyresrätter och ALM bostadsrätterna.

Projekt i Rinkeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad