Upphöjda lekstugor i trä. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Norra Stadsparken och Norra Rinkebygången

Rinkeby

Under våren 2018 påbörjades arbetet med att rusta upp Norra Stadsparken och Norra Rinkebygången.

Nya rum för vistelse utvecklas längs med Norra Rinkebygången och vidare in och genom Norra stadsparken. Upprustningen bidrar till lekfulla och sociala miljöer i det gröna.

Projektet genomfördes i två etapper.

Etapp 1

I Norra Stadsparken byggdes en lekplats, några fria lekytor och en paviljong med möjlighet till vistelse och nya upplevelser. Gångvägarna har fått ny markbeläggning och stora delar av parken fick ny möblering samt bättre belysning. Här finns plats för både aktivitet och vila. Etappen påbörjades i november 2020 färdigställdes sommaren 2021.

Paviljongen, som är ett resultat av samtal med unga kvinnor och barn i stadsdelsområdet, blir en ny mötesplats längs parkens nya lekstråk. I paviljongen finns sittplatser och belysning som går att justera i olika färger genom ett enkelt knapptryck. Paviljongen följer parkens färgpalett som går i orange, röd och rosa.

Etapp 2

Tunnelbanetorget och Norra Rinkebygången utvecklas till ett tillgängligt och öppet torg. Gångstråken har fått ny markbeläggning, fler sittplatser och belysningen har förbättrats. Nya träd och buskar planterades både för att göra miljön trevligare men också för att hantera dagvatten vid regn. Etappen startade under sommaren 2021 och det blev klart under våren 2022.

Involvera de boende i projektet

Under projektets planering genomfördes en rad olika aktiviteter för att förstå de boendes behov och önskemål och lära av deras lokala kunskap om platserna. Fokus har legat på kontakter med barn, ungdomar och kvinnor. Barn från Kvarnbyskolan har gått på skattjakt och trygghetsvandring  och i samband med ”Sommar på torget” genomfördes olika aktiviteter med barn och familjer i parken.

Nya träd har planterats. En del av träden har beskurits och skadade eller farliga träd har tagits bort.

Stadens gröna platser och offentliga rum har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar till en levande och trygg stad.

Bilder

En paviljong i röd plåt, med sittplatser och belysning.
Hängmattor på en gräsyta, framför en paviljong i röd plåt med sittplatser.
En lekyta med lekhus och barkflis som fallskyddsunderlag.
Ny markebeläggning och en plantering med träd och buskar längs med Norra Rinkebygången.

Tidsplan

Anläggning startade november 2020. Klart våren 2022.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Projektet genomfördes av trafikkontoret i samarbete med Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Rinkeby

Uppdaterad