Gata med bilväg och trottoar med människor i rörelse under en bro. Verksamheter i kringliggande byggnader, visionsbild.
Illustration: wec360°
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Rinkebystråket förnyas

Rinkeby

Med Rinkebystråket skapas ett nytt och mångsidigt handelsstråk. Det som idag är Rinkebys infartsgata med buss och biltrafik omvandlas med trottoarer, träd, planteringar, småbutiker och restauranger till en levande och trafiksäker stadsmiljö där människor kan leva och umgås.

Paviljonger för handel, kultur, nöjen och lokalt småföretagande byggs på båda sidor om gatan. Paviljongerna varierar mellan en till två våningar, vilket bidrar till att göra gatan mer levande. Generösa trottoarer möjliggör uteserveringar.

Gångbroarna över Rinkebystråket är kvar på samma platser som tidigare men byts ut mot nya något högre broar.

Vision Järva 2030

I Vision Järva 2030 beskrivs att kopplingen mellan intilliggande stadsdelar ska förstärkas. Rinkebystråket går rakt genom hela stadsdelen. Här stannar flera busslinjer och många människor rör sig längs gång- och cykelvägarna längs gatan eller över de korsande gångbroarna. Det är en central och betydelsefull gata i stadsdelen, men också en gata där människor ofta bara passerat.

Rinkebystråket utvecklas nu – från Rinkeby Torg ner till E18 – till en levande stadsmiljö med butiker och mötesplatser där gående, fordon och cyklister samsas i en trafiksäker miljö.

Tidsplan

Byggstart skedde 2013. Det nya Rinkebystråket blev klart hösten 2016.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Familjebostäder och Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Rinkeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad