Lägenheterna är hyresrätter och hela byggnaden hyrs ut till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Utbyggd förskola

Utöver de nya bostäder gjorde planen det möjligt att  förskolan Gamlebyplan 3:s gård utökades och att en bättre och mer hälsosam ljudmiljö skapades på gården i jämförelse med tidigare situation. Förskolans byggnad påverkades inte.

Projektet gick i linje med strukturplanen för Rinkeby allé och är en viktig del i att göra Rinkeby allé till en mer levande gata med större uppsikt, orienterbarhet och upplevd trygghet. Området ligger cirka 400 meter från Rinkeby centrum och tunnelbanan och är en del av detaljplan Rinkeby 4:1.

Blandade och goda boendemiljöer för alla

Planen är en del av en mer omfattande förnyelse av stadsbilden i Rinkeby, precis som omvandlingen av Rinkebygången.  Den nya byggnaden ska bidra till att göra gatan mer levande med större uppsikt, orienterbarhet och upplevd trygghet.

Förslaget stämmer väl överens med strukturplanen för Rinkeby Allé, liksom med Vision Järva 2030 avseende stadsutvecklingsteman såsom ”utveckla de centrala stråken” och ”länka samman stadsdelarna”.