• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Teknikanläggningar - Förbifart Stockholm

Sätra

Två teknikanläggningar till Förbifart Stockholm inom del av fastigheten Sätra 2:1. Byggnaderna är avsedda för VA-station och mottagningsstation. Detaljplanen har fått laga kraft.

Två teknikanläggningar till Förbifart Stockholm längs Skärholmsvägen, mellan Skärholmen och Sätra.

Anläggningarna ska omhänderta tvättvatten, dagvatten och avloppsvatten från förbifartens tunnlar samt för distribution av kommunikation, el och tele.

Tidsplan

  • Samråd oktober 2017
  • Granskning 27 maj−23 juni 2020.
    Planförslaget visas på Stockholms stadsbyggnadskontor i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagandebeslut i stadsbyggnadsnämnden: 15 april 2021
  • Laga kraft: 20 maj 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller ring stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 500

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad