En park med banor för klättring, lekytor och sittmöbler. Foto taget ovanifrån.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Sätradalsparkens upprustning

Sätra

Sätras populäraste park fräschas upp. Tillsammans med invånare har en plan tagits fram som nu ska genomföras.

Hela parken rustas upp

Sätradalsparken som är en omtyckt stadsdelspark ligger centralt nära Sätra centrum. Parken är en av Skärholmen stadsdelsområdes största parker och utbudet av funktioner är stort. Parkens alla nuvarande delar kommer att renoveras i faser.

Hur kommer Sätradalsparken att se ut 2023?

Den största förändringen som sker i parken är att grusplanen gjorts om till en aktivitets- och mötesplats, med en bana för klättring, parkour och häng, sittmöbler samt utegym. Ytan har också fått en multisportyta med mål samt basketkorg. Ytan kan nu spolas till skridskobana vintertid. Mellan aktivitetsparken och lekplatsen har ett parktorg kommit till för att röra sig fritt över. Parktorget rymmer funktioner som scen, sittplatser, blommande träd samt utrymme för spontana evenemang och aktiviteter. De nya parkrummen ramas in med klippta häckar och trädrader liksom övriga rum i parken.

Den nya lekplatsen i fas 2 med sin nya stora klätterlek i form av skepp i ett havslandskap, ny belysning och många fler spännande inslag gör parken till en attraktiv och spännande miljö med trygghetsskapande belysning. Plaskdammen har renoverats invändigt.

Dialog

Inför upprustningen av Sätradalsparken genomfördes en medborgardialog under 2018.

Detta har gjorts

Dialogen inleddes med åtta workshops där medborgare fick inkomma med tankar och synpunkter kring parkens olika delar. 58 personer deltog och synpunkterna samlades in och bearbetades.

Under träffarna fick deltagarna svara på frågor om hur bra, mindre bra, dåligt befintliga funktioner i parken fungerar samt ge förslag på vad som kan förbättras i parken.

Därefter fortsatte dialogen digitalt där 140 medborgare inkom med tankar kring två delar av parken – grusplanen och lekplatsen.

Medborgarnas önskemål

På grusplanen ville medborgarna framförallt att det skulle finnas

 • en hinderbana
 • skridskoåkning (vintertid)
 • möjlighet till parkour
 • klättring
 • basket.

På lekplatsen var önskemålen möjlighet till att

 • klättra
 • gunga
 • hoppa studsmatta
 • umgås under tak.

Tidsplan

 • November 2018–mars 2019: Dialog – möjlighet att lämna in synpunkter och förslag
 • April 2019–augusti 2019: Program – landskapsarkitekter bearbetar förslag som kommit in under dialogen och tar fram ett program.
 • November 2019: Arbetet i parken börjar.
 • Augusti 2020: Fas ett av upprustningen är klart. En aktivitets- och mötesplats färdigställdes med
  • en bana för klättring
  • parkour och häng
  • sittmöbler och ny belysning
  • en multisportyta med mål
  • bollplank samt basketkorg som går att spolas till skridskobana vintertid
  • ett parktorg som innehåller scen, sittplatser samt utrymme för spontana evenemang och aktiviteter.
 • 2021-2022: För fas 2 planeras en upprustning av lekplatsen. I den ingår klättertorn, gungor, och mycket annat spännande! Flera träflak planeras bakom plaskdammen med ett spännande strandbryn med mer blomsterprakt, några nya träd planteras och ett väderskydd byggs.
 • Augusti 2022: Fas 2 beräknas vara färdigställd.
 • 2022 höst: renoveringsåtgärder i plaskdammen
 • 2023: ny öppning mellan två parkrum som gör att man kan röra sig emellan plaskdammen med sin ”strand och strandbryn” och det grusade parkrummet med silverpilarna. Här ses möbleringen över med nya sittplatser, grillmöjligheter samt att den lilla lekplatsen för de allra minsta får en uppfräschning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad