• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av centrala Skärholmen

Skärholmen

Runt Måsholmstorget och Vårbergsvägen i centrala Skärholmen ska 400–600 nya bostäder byggas och nya arbetsplatser skapas. Projektet kommer knyta samman Skärholmen med Kungens kurva.

Projektet syftar till att skapa nya bostäder, kontor, centrumverksamhet och kultur i den södra delen av Skärholmens centrum. Den nya bebyggelsens utformning och innehåll ska bidra till att skapa en levande, trygg och attraktiv stadsmiljö.

Området kring Måsholmstorget och Vårbergsvägen präglas idag av trafikseparering och kan upplevas som otryggt. Detaljplanen syftar till att integrera området till ett levande stadsrum under dygnets alla timmar. Vårbergsvägen utvecklas till en stadsgata anpassad till gående och cyklister, med en ren och tydlig koppling till Kungens Kurva.

Tidsplan

  • Start-PM: 12 november 2020
  • Samråd: kvartal 4, 2023
  • Granskning: kvartal 2, 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: kvartal 3, 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Skärholmen Retail AB

Projekt i Skärholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad