dcsimg
Projekt Planerat

Skola på Gärdet byggs ut

Gärdet

Förslaget gör det möjligt att bygga ut Hermods gymnasium på Gärdet. Efter ombyggnaden kommer antalet elevplatser öka från dagens 650 till drygt 1 000. Förslaget berör fastigheten Smedsbacken 35.

Projektfakta

Från 650 elevplatser till drygt 1 000

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga till två respektive sex våningar för att utveckla den nuvarande gymnasieverksamheten på Hermods gymnasium på norra Gärdet.

Projektet kommer innebära bättre undervisningssalar samt ytor för matlagning på plats med mera. Tillbyggnaden gör det också möjligt att i framtiden kunna ta emot drygt 1 000 elever jämfört med dagens 650. 

Urbana karaktären stärks

Projektet kommer också att stärka den urbana karaktären i anslutning till Gärdets tunnelbanestation genom att tillbyggnaden närmast vänds mot tunnelbaneentrén med entré till gymnasieskolan och publika lokaler.

På detta sätt ges förutsättningar för att en koppling mellan gymnasieskolan och den publika torgytan skapas. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: andra kvartalet 2018
  • Samråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: årsskiftet 2018/2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2019

Fastighetsägare 

Fastigheten Smedsbacken 35 ägs av Ing Real Estate Investm. Sweden Backen AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad