Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Skolverksamhet och bostäder vid Kilabergsvägen

Midsommarkransen

Vid Kilabergsvägen i Midsommarkransen planerar staden för cirka 65 hyresrätter, bekräftelse av befintlig skolbyggnad och påbyggnad med kontorslokaler.

Projektfakta

Bostäder, bekräftelse av skola och kontor

Vid Kilabergsvägen i Midsommarkransen planeras cirka 65 hyresrätter, bekräftelse av skolverksamhet i befintlig byggnad och. Det centrala läget i Midsommarkransen tas till vara med nya bostäder, lokaler mot gata, skolverksamhet och nya arbetsplatser i kontor. Den nya bebyggelsen och planeras med utgångspunkt i den befintliga skalan på byggnaderna ut med Hägerstensvägen.

Planen ska bidra till att stärka och aktivera Hägerstensvägen och Kilabergsvägen till trygga stadsrum. En god och säker trafikmiljö eftersträvas, där gående och cyklister prioriteras i relation till fordonstrafik och angöring. 

Byggaktör

I kvarteret Kilaberg 1 finns en befintlig byggnad som är upplåten med tomträtt till Fastighets AB Balder. I kvarteret Eremiten 2 planeras för bostäder.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2022
  • Samråd, planeras till kvartal 4 2023
  • Granskning, planeras till kvartal 2 2024
  • Antagande, planeras till kvartal 4 2024

Kvarteren Kilaberg 1 och Eremiten 2

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Hansson

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Eric Tällberg

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad