Bild: Wingårdhs
Bild: Wingårdhs
Projekt Planerat

Snabbmatsrestaurang vid Rågsvedsvägen

En ny snabbmatsrestaurang planeras i korsningen Rågsvedsvägen och Huddingevägen. Detaljplanen är antagen, och byggstart är planerad under 2023.

Om projektet

En ny snabbmatsrestaurang planeras vid korsningen Rågsvedsvägen och Huddingevägen. Den ska placeras i områdets nordvästra del, där det i första hand är asfalterade ytor idag. Tanken är att restaurangen ska bidra till mer liv och rörelse på platsen under flera timmar på dygnet, samt skapa fler arbetsplatser i söderort. Övriga verksamheter, som livsmedelsbutik, bensinmack och drivmedelsanläggning, blir enligt planen kvar i området. I planförslaget föreslås även en breddning och förlängning av befintlig gräsrefug, vilket skapar tydligare och säkrare infartsvägar till livsmedelsbutiken och drivmedelsanläggningen. 

Detaljplanen vann laga kraft under hösten 2020 och byggstart väntas bli under 2023. 

Tidplan

Samråd: 3 september - 15 oktober 2019
Granskning av detaljplanen: 22 april - 19 maj 2020
Antagande av detaljplanen: 2020
Byggstart: Under 2023

Bildgalleri

Planområdet består huvudsakligen av asfalterade ytor.
Planområdet består huvudsakligen av asfalterade ytor.
Situationsplan. Planområdet är markerat med röd-streckad linje. Bild: Wingårdhs arkitekter.
Situationsplan. Planområdet är markerat med röd-streckad linje. Bild: Wingårdhs arkitekter.
Översiktlig karta med planområdet markerat i rött.
Översiktlig karta med planområdet markerat i rött.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nyheter

Uppdaterad