dcsimg
Bild: Wingårdhs
Bild: Wingårdhs
Projekt Planerat

Snabbmatsrestaurang vid Rågsvedsvägen

En ny snabbmatsrestaurang planeras i korsningen Rågsvedsvägen och Huddingevägen. Nu ska förslaget ut på granskning där du får en sista möjlighet att tycka till.

Aktuellt: Tyck till om planerna

Nu har du en sista möjlighet att tycka till om planerna på en snabbmatsrestaurang i korsningen Rågsvedsvägen och Huddingevägen. Förslaget är ute på så kallad granskning där du får lämna dina synpunkter 22 april - 19 maj, och du kan titta närmare på förslaget i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

All information om planerna hittar du även i Bygg- och plantjänsten.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget senast den 19 maj. Ange ärendets diarienummer 2018-12829 och skicka till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
eller e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

 

Om projektet

En ny snabbmatsrestaurang planeras vid korsningen Rågsvedsvägen och Huddingevägen. Den föreslås placeras i områdets nordvästra del, där det i första hand är asfalterade ytor idag. Tanken är att restaurangen ska bidra till mer liv och rörelse på platsen under flera timmar på dygnet, samt skapa fler arbetsplatser i söderort. Övriga verksamheter, som livsmedelsbutik, bensinmack och drivmedelsanläggning, blir enligt planen kvar i området. I planförslaget föreslås även en breddning och förlängning av befintlig gräsrefug, vilket  skapar tydligare och säkrare infartsvägar till livsmedelsbutiken och drivmedelsanläggningen. 

Tidplan

Samråd: 3 september - 15 oktober 2019
Granskning av detaljplanen: 22 april - 19 maj 2020. 
Antagande av detaljplanen: Under 2020

Bildgalleri

Planområdet består huvudsakligen av asfalterade ytor.
Planområdet består huvudsakligen av asfalterade ytor.
Situationsplan. Planområdet är markerat med röd-streckad linje. Bild: Wingårdhs arkitekter.
Situationsplan. Planområdet är markerat med röd-streckad linje. Bild: Wingårdhs arkitekter.
Översiktlig karta med planområdet markerat i rött.
Översiktlig karta med planområdet markerat i rött.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Uppdaterad