dcsimg
Bild: Wingårdhs
Bild: Wingårdhs
Projekt Planerat

Snabbmatsrestaurang vid Rågsvedsvägen

En ny snabbmatsrestaurang planeras i korsningen Rågsvedsvägen och Huddingevägen. Just nu är förslaget ute på samråd där du har möjlighet att tycka till.

Aktuellt: Tyck till om planerna

Nu har du möjlighet att tycka till om planerna på en snabbmatsrestaurang i korsningen Rågsvedsvägen och Huddingevägen. Förslaget är ute på så kallat samråd där du får lämna dina synpunkter 3 september - 15 oktober. Torsdagen den 3 oktober håller staden ett samrådsmöte i Rågsveds folkets hus. Då kan du se förslaget i sin helhet, ställa frågor och lämna synpunkter på plats. Du kommer även kunna ställa frågor om och lämna synpunkter kring förslaget på en verksamhet för maskinuthyrning söder om Rågsvedsvägen.

Samrådsmöte

Var: Rågsveds Folkets hus, Rågsvedstorget 11.
När: Torsdagen den 3 oktober klockan 17.30-19.30.

Kan du inte komma på mötet?

Planförslaget visas under samrådstiden 3 september – 15 oktober 2019 i Fyrkanten, i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. All information om planerna hittar du även i Bygg- och plantjänsten

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget senast den 15 oktober. Ange ärendets diarienummer 2018-12829 och skicka till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
eller e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Bildgalleri

Planområdet består huvudsakligen av asfalterade ytor.
Planområdet består huvudsakligen av asfalterade ytor.
Situationsplan. Planområdet är markerat med röd-streckad linje. Bild: Wingårdhs arkitekter.
Situationsplan. Planområdet är markerat med röd-streckad linje. Bild: Wingårdhs arkitekter.
Översiktlig karta med planområdet markerat i rött.
Översiktlig karta med planområdet markerat i rött.

Om projektet

En ny snabbmatsrestaurang planeras vid korsningen Rågsvedsvägen och Huddingevägen. Den föreslås placeras i områdets nordvästra del, där det i första hand är asfalterade ytor idag. Tanken är att restaurangen ska bidra till mer liv och rörelse på platsen under flera timmar på dygnet, samt skapa fler arbetsplatser i söderort. Övriga verksamheter, som livsmedelsbutik, bensinmack och drivmedelsanläggning, blir enligt planen kvar i området. I planförslaget föreslås även en breddning och förlängning av befintlig gräsrefug, vilket  skapar tydligare och säkrare infartsvägar till livsmedelsbutiken och drivmedelsanläggningen. 

Tidplan

Samråd: 3 september - 15 oktober 2019
Granskning av detaljplanen: Första kvartalet 2020
Antagande av detaljplanen: Andra kvartalet 2020

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Uppdaterad