Vy mot byggnad med indragna våningar, stora fönsterglas och fasad med kopparplåt. Ovanför entrén står det Ersta sjukhus och en rosa logotyp. Framför byggnaden finns cykelställ, planterade rabatter och flaggstänger, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ersta sjukhus byggs ut

Södermalm

Ersta sjukhus har byggts ut med två nya byggnader. Sjukhusets huvudentré har flyttats från Fjällgatan till Folkungagatan.

En ny sjukhusbyggnad för vård om cirka 23 800 kvm har byggts i fastigheten Rabatten 9 vid Ersta sjukhus. Den nya sjukhusbyggnaden har fått entré mot Folkungagatan där man också byggt ett nytt entrétorg och infart till ett underjordiskt garage.

Det nya sjukhusets övre våningar är indragna. Fasaderna har fått levande och tidlösa material som kopparplåt, trä och glas.

Specialistsjukhus med kliniker och labb

Sjukhuset är ett specialistsjukhus och de nya huvudbyggnaden innehåller polikliniker och vård. Huvudentrén har fått en ny entréhall samt mottagning för labb och provtagning. I bottenvåningen finns även café och den översta våningen har en gemensam matsal och takterrass.

Äldre byggnader på Ersta sjukhusområde

Delar av den befintliga äldre bebyggelsen bevarades och innehåller vård- och äldrebostäder, utbildningslokaler samt lokaler för handel i bottenplan. Det så kallade Sjuksköterskehemmet från 1930-talet bevarades och innehåller vårdlokaler och butiker i bottenvåningen.

Planområde

Planområdet omfattar delar av fastigheterna Rabatten 9, Ersta 24 och Södermalm 10:35. Området avgränsas i norr av Fjällgatan, i öster av Ersta sjukhusområde, i söder av Folkungagatan och i väst av Lilla Erstagatan och Stigbergsparken.

Ersta 24 och Rabatten 9 ägs av Ersta diakonisällskap. Södermalm 10:35 ägs av Stockholms stad.

Ytterligare en byggnad för cirka 58 studentbostäder alternativt hotell- och konferensändamål byggs inom fastigheten Ersta 24 utmed Erstagatan.

Tidsplan

  • Granskning 15 april–13 maj 2015.
  • Antagande tredje kvartalet 2015.
  • Laga kraft 7 september 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad