Två flerbostadshus med sex våningar intill varandra, ett i ljus kulör och ett i ljusbrun kulör. Hus ligger i en sluttning och mellan huskropparna ses grönska och träd. Illustration
Förslag på veckad fasad. Bild: Andreas Martin-Löf arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder mellan Folkparksvägen och Sandalmakarbacken

Solberga

Vid kvarteret Trätoffeln längs Folkparksvägen planeras fyra nya bostadshus med sammanlagt 80–100 bostadsrätter.

Fyra bostadshus med 80–100 bostäder

Den förslagna bebyggelsen består av fyra bostadshus i sex våningar. Husen placeras tvärs över sluttningen, och gör det möjligt att bevara delar av naturmarken och samtidigt skapa en god boendemiljö. De gröna mellanrummen mellan huskropparna bjuder in grönskan till bostäderna och följer Solbergas befintliga karaktär.

Huvudentréer placeras på byggnadernas kortsidor längs gatans sträckning för att skapa en mer levande stadskänsla och större trygghet i området. Parkering ska ordnas i garage under mark.

Projektet kallas Trätoffeln och har diarienummer 2017-14261.

Planerad förtätning

Stockholm växer och det kräver fler bostäder. Staden har som mål att planera för 40 000 bostäder till 2020, och denna detaljplan bidrar till det målet. Projektet tillför fler bostäder till ett attraktivt område och skapar mer liv och rörelse på Folkparksvägen. När fler människor flyttar in skapas också underlag för bättre service och större butiksutbud.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att börja arbetet med ny detaljplan: december 2018
  • Samråd: 24 september–4 november 2024
  • Granskning: Andra kvartalet 2025
  • Antagande: Fjärde kvartalet 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Storstaden Stockholm Bostad AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Golnaz Mirheidari
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 383

Projekt i Solberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad