Vy mot flerbostadshus, gräsmatta, gångvägar, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tre bostadshus vid Diamantbacken

Solberga

Peab bygger tre bostadshus med sammanlagt 118 bostadsrättslägenheter. Planområdet ligger vid kvarteret Månstenen längs med Diamantbacken och Kristallvägen, nära Solbergaskogen.

Peab planerar att bygga tre bostadshus med totalt 118 lägenheter längs Diamantbacken och Kristallvägen nära Solbergaskogen. Den nya bebyggelsen anpassas till området 1950-talskaraktär. De nya bostadshusen ska placeras så att natur och ekologi bevaras och så att Solbergaskogen även i fortsättningen möter gatan.

Solbergaborna och andra ska även i fortsättningen på ett tydligt och enkelt sätt kunna ta sig in i Solbergaskogen från Kristallvägen. Sedan tidigare finns en inspektionsväg i området som går till den nybyggda kraftstationen i Solbergaskogen. Vägen kommer att flyttas söderut, men förtydligas som entré in i skogen.

De nya husen byggs med två underjordiska garage med totalt 38 parkeringsplatser.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i mars 2015.
  • Byggstart är inte bestämt.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Peab.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Solberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad