• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder mellan Nordenflychtsvägen till Strandbergsgatan

Cirka 100 nya bostäder har byggts i kvarteret Paradiset, mellan Nordenflychtsvägen till Strandbergsgatan.

En ny bostadsbyggnad med cirka 100 lägenheter har byggts i kvarteret. Byggnaden är nio våningar och innehåller butikslokaler i bottenvåningen samt en passage från Nordenflychtsvägen till Strandbergsgatan.

Inflyttning skedde under 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Västra Kungsholmen

Projekt i Stadshagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad