Stadshagen sett ovanifrån med nytt bostadskvarter utritat längs med vattnet, fotomontage.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder mellan Franzéngatan, Mariedalsvägen och Hornsbergs strand

Stadshagen

Kvarteret Glädjen ligger mellan Franzéngatan, Mariedalsvägen och Hornsbergs strand. Här har cirka 110 lägenheter byggts

Byggnationen påbörjades under hösten 2014. Staden har gjort gatuarbeten och förberett för nya kolonilotter under 2017 och där med är stadens del i projektet genomfört.

Byggaktören Peab har byggt cirka 100 bostadsrätter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Västra Kungsholmen

Projekt i Stadshagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad