Tecknad karta med ungefärligt planområde markerat med en röd ring
Ungefärligt planområde markerat med röd ring.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontor blir bostäder på Stora Essingen

Stora Essingen

Det här planförslaget berörde fastigheterna Ångtvätten 22, 16 och 12, Tvålen 4 och 7 samt Tvättkorgen 2 och 3. Planens syfte var att omvandla kontor till framförallt nya bostäder. Planförslaget innebar en komplettering med cirka 700 bostäder, kontor, verksamheter, och förskoleplatser. Bostäderna på stadens mark var tänkta att vara hyresrätter.

Ny detaljplan

Denna detaljplan har blivit uppdelad i två olika detaljplaner. Läs mer om den nya detaljplanen för Ångtvätten på stadens projektsida. 

Avskrivet ärende

Detaljplanen med diarienummer 2017-09622 har blivit avskriven och kommer inte att genomföras.  Den här sidan kommer att avpubliceras den 16 januari 2025.

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen.

 

Förslaget berörde gatorna Essingeringen, Segelbåtsvägen, Källbergsvägen och Junohällsvägen. Planområdet är cirka 5 hektar stort.

Tätare, sammanhållen och levande stadsmiljö

I översiktsplanen var området utpekat som en del av den centrala stadens utvidgning. Det huvudsakliga målet med utvidgningen var att skapa en tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö med förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser med mera.

Strandpromenaderna och parkstråken kring Essingeöarna skulle också utvecklas så att bland annat kontakten med vattnet skulle bli bättre. Det fanns även ett förslag om ny pendelbåtstrafik som skulle göra det enklare att resa till andra stadsdelar.

Preliminär tidsplan

  • Start-PM: fjärde kvartalet 2017
  • Samråd: första kvartalet 2020
  • Granskning: första kvartalet 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2021
  • Avskrivning efter beslut i stadsbyggnadsnämnden: 22 september 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen. Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras.

Byggaktör

AMF Pensionsförsäkringar AB, Gemverk AB, K/B Edificator Ernst Hellstedt och Co samt Familjebostäder.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Andrew Blank
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 226

Karin Sandler Djerf
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 643

Projekt på Stora Essingen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad