Storsjöparken har fått ny aktivitetspark.
Projekt Genomfört

Storsjöparken har fått ny aktivitetspark

Årsta

Staden har anlagt en ny aktivitetspark för tonåringar och lite äldre barn i Storsjöparken i Årsta. Här finns klätterväggar, studsmattor, bollplan och mycket annat. Parken öppnade våren 2017.

Projektfakta

Parken är en del av projektet Dellen där NCC byggt fyra nya bostadshus med totalt 80 lägenheter. Ett av de nya husen byggdes på en yta där det tidigare låg en bollplan. Som en ersättning för bollplanen byggde staden den nya aktivitetsparken.

Den 30 maj 2017 invigdes parken av Stockholms stad tillsammans med klass 5B på Årstaskolan.

Stockholms stad (exploateringskontoret) har projektlett arbetet med både bostäderna och aktivitetsparken. Byggherre när det gäller bostadshusen har varit NCC. NCC har även varit stadens entreprenör för parken.

Inför planeringen av aktivitetsparken tog staden fram en utredning av behovet av lek- och aktivitetsplatser i Årsta och tog del av forskning om genusperspektiv på lek och aktiviteter. Projektet frågade också de boende om vilka önskemål de hade på den nya parken. Det framkom att många tyckte att det saknades aktiviteter som uppskattas av flickor och som attraherar äldre barn och tonåringar.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad