Vy från Värtavägen, hörnan mot Sandhamnsgatan. Bild Sandell Sandberg.
Vy från Värtavägen, hörnan mot Sandhamnsgatan. Bild Sandell Sandberg.
Projekt Planerat

Studentbostäder på Gärdet

Gärdet

Cirka 100 nya studentbostäder i korsningen Värtavägen och Sandhamnsgatan.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 9 juni - 17 augusti 2021

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Vy från Sandhamnsgatan över den nya gården och torgytan. Bild Sandell Sandberg.
Vy från Sandhamnsgatan över den nya gården och torgytan. Bild Sandell Sandberg.
Vy över Sandhamnsgatan, mot Värtavägen och tunnelbanan. Bild Sandell Sandberg.
Vy över Sandhamnsgatan, mot Värtavägen och tunnelbanan. Bild Sandell Sandberg.

Projektfakta

Cirka 100 studentbostäder

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 100 nya studentbostäder samt lokaler för handel på fastigheten Rio 7 i korsningen Värtavägen och Sandhamnsgatan på Gärdet. 

Värtavägen utvecklas mot stadsgata

Förutom att projektet är ett viktigt bidrag till studentbostadsmålet kommer det stärka området kring Gärdets tunnelbanestation med lokaler för handel, samt bidra till målet att utveckla Värtavägen till stadsgata. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att fortsätta planarbetet: första kvartalet 2018
  • Samråd: 26 maj–6 juli 2020
  • Granskning: 9 juni–17 augusti 2021
  • Antagande: fjärde kvartalet 2021.

Markägare

Fastigheten Rio 7 ägs av stiftelsen Stockholms studentbostäder. SSSB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Giuliana Conciauro

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad