Höstbild som visar parkerings och återvinningshuset. Det blir kvar och lägenheterna byggs ovanpå.
Befintligt parkerings- och källsorteringshus
Projekt Planerat

Studentbostäder på p-hus i Aspudden

Aspudden

Cirka 100 studentbostäder planeras att byggas på befintligt parkerings- och källsorteringshus. Dessa och anslutande butikslokal behålls. Syftet är dessutom att stärka gaturummet utmed Torsten Alms gata.

Projektfakta

Vad är det som händer?

Syftet är att pröva påbyggnad på befintligt parkerings- och källsorteringshus. De cirka 100 bostäderna planeras bli studentbostäder.

Var händer det?

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Aspudden, cirka 600 meter öster om Aspuddens tunnelbanestation och cirka 400 meter norr om Örnsbergs tunnelbanestation.

Tidplan

  • Start-PM december 2022
  • Samråd november 2023
  • Granskning juni 2024
  • Antagande SBN november 2024

Aktör
Marken inom planområdet ägs i sin helhet av AB Stockholmshem.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad