Lekpark med rutschbana, gunghäst och sandlåda, omgiven av gräs och träd. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hidingehöjden blir tryggare och trevligare

Tensta

Skogskullen Hidingehöjden i Hjulsta har utvecklats för att bli en tryggare och trevligare miljö. Belysningen har förbättrats och det finns nya lekmöjligheter för barn. Nya fågelholkar har satts upp i området.

Stockholms stad har rustat upp skogskullen och omkringliggande ytor på Hidingehöjden i Hjulsta. Det har blivit nya lekytor för yngre barn, både för barn boende i området och från närliggande förskolor. I upprustningen har det även ingått att göra skogskullen tryggare och mer lättillgänglig för olika grupper av människor.

Parktorget

Det lilla torget i norra hörnet av skogskullen har rustats upp med nya planteringar, olika sorters sittplatser och en lekplats. Lekplatsen innehåller ett lekhus, gungdjur och en rutschbana. Upp mot skogskullen har en ny trappa anlagts för att göra den lättare att nå.

Lekplatsen 

I gläntan i ett av skogskullens hörn har en ny lekplats anlagts. Temat för platsen har hämtats från den närliggande skogen med fåglar och svampar. Bland annat kommer det att finnas hinderbana, karusell, klätterställning, gunga och sittplatser. Från lekplatsen finns även en stig som leder upp på skogskullen och gör den tillgänglig för fler.

Skogskullen

Uppe på skogskullen har inga stora ingrepp skett. Fokus har istället legat på att göra tydliga entréer med nya trappor och stigar. Träd och buskar har gallrats för att förbättra insynen och vissa utvalda träd är upplysta. Nya fågelholkar, "Hjulstaholkar", med inspiration från omkringliggande bebyggelse har satts upp som färgglada inslag i skogen. Holkarna är byggda av Jobbstart Ulvsunda och sitter nu på plats i träden.

Bilder på den färdiga parken

Två hammockar som står mittemot en mindre lekyta med ett lekhus.
Ett lekhus med fyra höga stolpar i vardera hörn.
En hinderbarna i trä för barn på en gräsbeklädd yta.
En klätterställning med rutschkana och en rund stor gunga.

Tidsplan

I juni 2021 var upprustningen av parken genomförd och den öppnades upp för besökare.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Tensta

Uppdaterad