Översiktsbild av lekplats i park.
Tessinparkens lekplats. Foto: Stockholms stad
Projekt Planerat

Tessinparkens lekplats

Gärdet

Östermalms stadsdelsförvaltning ska rusta upp och förnya lekplatsen i Tessinparken. Under försommaren 2021 finns möjligheten att tycka till om lekplatsen och hur man önskar att den utvecklas.

Projektfakta

Tessinparkens parklek är vår omtyckta och välbesökta bemannade lekplats på Gärdet. Den har många uppskattade och fina delar men lekplatsen har med tiden blivit ganska ”brokig” med många olika stilar bland lekredskapen. Lekplatsen börjar bli sliten och flera ytor skulle även kunna utnyttjas på ett mer genomtänkt sätt, samtidigt som lekredskapen kan ha ett mer samordnat och roligare uttryck. Stadsdelsförvaltningen ska därför rusta upp och förnya lekplatsen under 2022 och 2023. Tanken är att vi ska göra om den till en temalekplats.

Tyck till

Mellan 10 maj och 10 juni 2021 är du välkommen att lämna synpunkter på lekplatsen, hur den är idag och hur den skulle kunna förändras och förbättras. Du får gärna föreslå ett tema för lekplatsens utformning. Du kan lämna dina synpunkter på två sätt; antingen via en pappersenkät som du lämnar direkt i en låda i parklekshuset eller via följande webbenkät:

Tyck till om Tessinparkens lekplats

Tidplan

  • Medborgardialog "Tyck till": 10 maj – 10 juni 2021
  • Programarbete: höst 2021
  • Dialog om programförslag: senhöst 2021
  • Beslut i Östermalms stadsdelsnämnd: vinter 2021/2022
  • Framtagande av bygghandling: vår/sommar 2022
  • Anläggning del 1: höst 2022
  • Anläggning del 2: vår och sommar 2023

Ansvarig

Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad