Översiktsbild av lekplats i park.
Tessinparkens lekplats. Foto: Stockholms stad
Projekt Pågående

Tessinparkens lekplats

Gärdet

Östermalms stadsdelsförvaltning ska rusta upp och förnya lekplatsen i Tessinparken. Från den 9 december 2021 till den 9 januari 2022 finns det möjlighet att tycka till om ett förslag till upprustning.

Projektfakta

Tessinparkens parklek är vår omtyckta och välbesökta bemannade lekplats på Gärdet. Den har många uppskattade och fina delar men lekplatsen har med tiden blivit ganska ”brokig” med många olika stilar bland lekredskapen. Lekplatsen börjar bli sliten och flera ytor skulle även kunna utnyttjas på ett mer genomtänkt sätt, samtidigt som lekredskapen kan ha ett mer samordnat och roligare uttryck. Stadsdelsförvaltningen ska därför rusta upp och förnya lekplatsen under 2022 och 2023. Tanken är att vi ska göra om den till en temalekplats.

Tyck till vintern 2021/2022

Vi har nu tagit fram ett förslag på hur lekplatsen kan rustas upp. Under vintern 2021/2022 finns det möjlighet att tycka till om förslaget. Det finns två sätt att lämna synpunkter:

Delta på dialogmöte

Torsdag 9 december klockan 15.00–17.00 är du välkommen på dialogmöte vid Tessinparkens lekplats. På mötet kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter på ett framtaget förslag till upprustning. Landskapsarkitekter och representanter från staden kommer finnas på plats för att berätta om upprustningsförslaget, visa skisser, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Tyck till via webbenkät

Från den 9 december 2021 till den 9 januari 2022 är du välkommen att lämna synpunkter via en webbenkät. En skiss på upprustningsförslaget finns längre ner på denna sida under rubriken "Vill du veta mer?".

Webbenkät om förslag till upprustning av Tessinparkens lekplats

Medborgardialog våren 2021

Mellan 10 maj och 10 juni 2021 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på lekplatsen, hur den är idag och hur den skulle kunna förändras och förbättras. Synpunkter kunde lämnas via en webbenkät eller en pappersenkät. En sammanställning av inkomna synpunkter finns längre ner på denna sida under rubriken "Vill du veta mer?".

Tidplan

  • Tidig medborgardialog: 10 maj till 10 juni 2021
  • Programarbete: höst 2021
  • Dialog om programförslag: 9 december 2021 till 9 januari 2022
  • Beslut i Östermalms stadsdelsnämnd: vinter/vår 2022
  • Framtagande av bygghandling: vår/sommar 2022
  • Anläggning del 1: höst 2022
  • Anläggning del 2: vår och sommar 2023

Ansvarig

Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad