Översiktsbild av lekplats i park.
Tessinparkens lekplats. Foto: Stockholms stad
Projekt Pågående

Tessinparkens lekplats rustas upp

Gärdet

Tessinparkens lekplats ska rustas upp och förnyas för att möta områdets behov av trivsamma och spännande lekmiljöer.

Projektfakta

Tessinparkens parklek är vår omtyckta och välbesökta bemannade lekplats på Gärdet. Den har många uppskattade och fina delar men lekplatsen har med tiden blivit ganska ”brokig” med många olika stilar bland lekredskapen. Lekplatsen börjar bli sliten och flera ytor skulle även kunna utnyttjas på ett mer genomtänkt sätt, samtidigt som lekredskapen kan ha ett mer samordnat och roligare uttryck. För att möta områdets behov av attraktiva och spännande lekmiljöer ska lekplatsen rustas upp.  

Program för Tessinparkens lekplats

Under 2021 startade stadsdelsförvaltningen arbetet med att ta fram ett program som anger inriktning för en kommande upprustning av lekplatsen. Inför programarbetet fanns det under våren 2021 möjlighet att lämna synpunkter på lekplatsen, hur den fungerar idag och hur den skulle kunna förändras och förbättras. Sedan arbetades ett förslag till upprustning fram och under hösten 2021 fick parkbesökarna lämna synpunkter på föreslagna åtgärder. Sammanställningar av inkomna synpunkter finns längre ner på denna sida under rubriken "Vill du veta mer?".

I februari 2022 antog stadsdelsnämnden det slutgiltiga programmet för upprustning. Upprustningen startade hösten 2022.

Tidplan

  • Tidig medborgardialog: 10 maj till 10 juni 2021
  • Programarbete: höst 2021
  • Dialog om programförslag: 9 december 2021 till 9 januari 2022
  • Beslut i stadsdelsnämnden: vinter/vår 2022
  • Framtagande av bygghandling: vår/sommar 2022
  • Anläggning del 1: höst 2022–vår 2023
  • Anläggning del 2: höst/vinter 2023
  • Anläggning del 3: vår 2024

Ansvarig

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad