Bild mot söder vid korsningen Sigfridsvägen/Rimbertsvägen. Illustration som visar hur husparet utmed Sigfridsvägen (hus C och D) kan komma att se ut. Bild: Tovatt arkitekter.
Projekt Planerat

Ungdomsbostäder i Aspudden

Aspudden

Cirka 120 ungdomsbostäder planeras i Aspudden. Förslaget berör fastigheten Aspudden 2:1.

Projektfakta

Cirka 120 lägenheter

Detaljplaneförslaget möjliggör cirka 120 mindre lägenheter avsedda för ungdomsbostäder. Planområdet, som är på drygt 4600 kvadratmeter, ligger vid korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen i nära anslutning till Aspuddens tunnelbanestation. 

Förslaget innehåller fyra fristående punkthus i souterräng.

Mer levande gatumiljöer 

De nya husen kompletterar området kring Aspuddens centrum genom att bidra till en mer levande gatumiljö på platser som idag saknar direkt kontakt mellan bebyggelse och gata.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 27 oktober-7 december 2020
  • Granskning, genomfördes 24 augusti-20 september 2022
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden, november 2022

Markägare

Fastigheten Aspudden 2:1 ägs av Stockholms stad.
Den 12 november 2014 anvisade Exploateringsnämnden mark för bostäder inom del av fastigheten till AB Abacus Bostad.

Bilder på samrådsförslaget

Bild vid korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen österifrån. Illustration som visar hur husparet med verksamhetslokal i bottenvåning utmed Schlytersvägen (Hus A och hus B) kan komma att se ut. Bild: Tovatt arkitekter.
Bild mot söder vid korsningen Sigfridsvägen/Rimbertsvägen. Illustration som visar hur husparet utmed Sigfridsvägen (hus C och D) kan komma att se ut. Bild: Tovatt arkitekter.
Bild från sydväst. Perspektiv som visar hur bebyggelse inom planområdet kan komma att se ut. Bild: Tovatt arkitekter.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Hansson

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad