Illustration av städ- och uppställningshall.
Illustration av städ- och uppställningshall. Vy från öster med Högdalstoppen till vänster i bild, städ- och uppställningshall i mitten och befintlig hall till höger i bild.
Projekt Planerat

Utökning av Högdalsdepån

Högdalen

Högdalsdepån med tillhörande spårområde planeras att utökas för att möjliggöra utbyggnaden av tunnelbanans gröna och blåa linje.

Projektfakta

Tre nya spår

Kapaciteten i Högdalsdepån ska utökas för att möjliggöra en utbyggnad av tunnelbanans blåa och gröna linjer i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen 2013. Utökningen av depån ska bland annat innehålla en ny städ- och uppställningshall. Utökningen innehåller även anläggning av tre nya spår längs fastighetens södra sida: ett förbifartsspår samt två spår för uppställning).

Exploateringsnämnden markanvisade den 13 december 2018 delar av fastigheterna Örby 4:1 samt Tippen 3 till AB Storstockholms Lokaltrafik för utbyggnaden av depån i Högdalen.

Överenskommelse 2013

Överenskommelsen om utbyggd tunnelbana fastslogs 2013 mellan regeringen och fyra Stockholmskommuner. Region Stockholm ansvarar via Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) för tunnelbanans utbyggnad. I februari 2016 tog landstingsstyrelsen beslut om att utveckla dagens depå i Högdalen som ska användas av både grön och blå tunnelbanelinje.

Tidplan

  • Start-PM december 2019
  • Samråd 23 juni–17august 2020
  • Granskning 2 december 2020-19 januari 2021
  • Antagande mars 2021

Byggaktör

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad