Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd passage Sätraskolan. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Projekt Planerat

Utveckling av Sätra centrum

Sätra

I Sätra centrum föreslås att den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med 550 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget. (Detaljplan för Högsätra 10 och del av Sätra 2:1 med flera).

Projektfakta

Utveckling av Sätra centrum

Den befintliga centrumanläggningen planeras att rivas och ersättas med ett torg som ramas in av byggnader med handel och andra lokaler i bottenvåningarna. Samtidigt planeras en nybyggnation av 550 bostäder i direkt anslutning till centrum.

Inåtvänt till utåtvänt

Utveckling av Sätra centrum syftar till att skapa ett trivsamt, tryggt och välkomnande mötesplats för hela stadsdelen. I Sätra centrum korsar flera gångstråk i olika riktningar varandra och flödet på dessa stråk samt av människor på väg till och från tunnelbanan är stort. Centrum ska omvändas från inåtvänt till utåtvänt – mot den omgivande bebyggelsen. Nybyggnation av bostäder bidrar till att minska det bostadsunderskott som finns i Stockholm men bidrar också till att skapa trygghet på platsen genom att utblickar skapas inifrån lägenheterna mot torget.

Tidplan

  • Samråd - 2 april till och med 14 maj 2020
  • Granskning - 30 juni till 31 augusti 2021
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden - 9 december 2021
  • Antagande av detaljplan i kommunfullmäktige planeras Q1 2024

Byggaktörer

Sätra centrum fastigheter AB
GreenDoor fastigheter AB
Stockholms stad

Bilder i granskningsförslag

Sätra Centrum Fågelperspektiv. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Planförslaget sett från söder. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd passage Sätraskolan. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd nr 2. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Till vänster Sätra C och torget i ögonhöjd och till höger vy från norr. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C och biljetthallen med påbyggnad. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Sätra C sett från norr. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster (Urban couture arkitekter).
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster. B (Urban couture arkitekter 2019.
Programmering Sätra C. Hus F är biljetthallen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Emelie Häll

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad