dcsimg
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster (Urban couture arkitekter).
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster (Urban couture arkitekter).
Projekt Planerat

Utveckling av Sätra centrum

Sätra

I Sätra centrum föreslås att den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med cirka 415 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget. (Detaljplan för Högsätra 10 och del av Sätra 2:1 med flera).

Projektfakta

Utveckling av Sätra centrum

Den befintliga centrumanläggningen planeras att rivas och ersättas med ett torg som ramas in av byggnader med handel och andra lokaler i bottenvåningarna. Samtidigt planeras en nybyggnation av ca 415 bostäder i direkt anslutning till centrum.

Inåtvänt till utåtvänt

Utveckling av Sätra centrum syftar till att skapa ett trivsamt, tryggt och välkomnande mötesplats för hela stadsdelen. I Sätra centrum korsar flera gångstråk i olika riktningar varandra och flödet på dessa stråk samt av människor på väg till och från tunnelbanan är stort. Centrum ska omvändas från inåtvänt till utåtvänt – mot den omgivande bebyggelsen. Nybyggnation av bostäder bidrar till att minska det bostadsunderskott som finns i Stockholm men bidrar också till att skapa trygghet på platsen genom att utblickar skapas inifrån lägenheterna mot torget.

Tidplan

Samråd preliminärt hösten 2019.
Antagande av detaljplan preliminärt årsskiftet 2020/2021.

Byggaktörer

Sätra centrum fastigheter AB
GreenDoor fastigheter AB
Stockholms stad

 

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad