dcsimg
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster (Urban couture arkitekter).
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster (Urban couture arkitekter).
Projekt Planerat

Utveckling av Sätra centrum

Sätra

I Sätra centrum föreslås att den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med cirka 415 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget. (Detaljplan för Högsätra 10 och del av Sätra 2:1 med flera).

Projektfakta

Utveckling av Sätra centrum

Den befintliga centrumanläggningen planeras att rivas och ersättas med ett torg som ramas in av byggnader med handel och andra lokaler i bottenvåningarna. Samtidigt planeras en nybyggnation av ca 415 bostäder i direkt anslutning till centrum.

Inåtvänt till utåtvänt

Utveckling av Sätra centrum syftar till att skapa ett trivsamt, tryggt och välkomnande mötesplats för hela stadsdelen. I Sätra centrum korsar flera gångstråk i olika riktningar varandra och flödet på dessa stråk samt av människor på väg till och från tunnelbanan är stort. Centrum ska omvändas från inåtvänt till utåtvänt – mot den omgivande bebyggelsen. Nybyggnation av bostäder bidrar till att minska det bostadsunderskott som finns i Stockholm men bidrar också till att skapa trygghet på platsen genom att utblickar skapas inifrån lägenheterna mot torget.

Tidplan

Samråd preliminärt april 2020.
Granskning preliminärt första kvartalet 2021.
Antagande av detaljplan preliminärt sommaren 2021.

Byggaktörer

Sätra centrum fastigheter AB
GreenDoor fastigheter AB
Stockholms stad

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad