Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd passage Sätraskolan. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Projekt Planerat

Utveckling av Sätra centrum

Sätra

I Sätra centrum föreslås att den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med 550 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget. (Detaljplan för Högsätra 10 och del av Sätra 2:1 med flera).

Projektfakta

Utveckling av Sätra centrum

Den befintliga centrumanläggningen planeras att rivas och ersättas med ett torg som ramas in av byggnader med handel och andra lokaler i bottenvåningarna. Samtidigt planeras en nybyggnation av 550 bostäder i direkt anslutning till centrum.

Inåtvänt till utåtvänt

Utveckling av Sätra centrum syftar till att skapa ett trivsamt, tryggt och välkomnande mötesplats för hela stadsdelen. I Sätra centrum korsar flera gångstråk i olika riktningar varandra och flödet på dessa stråk samt av människor på väg till och från tunnelbanan är stort. Centrum ska omvändas från inåtvänt till utåtvänt – mot den omgivande bebyggelsen. Nybyggnation av bostäder bidrar till att minska det bostadsunderskott som finns i Stockholm men bidrar också till att skapa trygghet på platsen genom att utblickar skapas inifrån lägenheterna mot torget.

Tidplan

Samråd 2 april - 14 maj 2020.
Granskning 30 juni till 31 augusti 2021.
Godkännande i stadsbyggnadsnämnden 9 december 2021.
Antagande av detaljplan våren 2022.

Byggaktörer

Sätra centrum fastigheter AB
GreenDoor fastigheter AB
Stockholms stad

Bilder i granskningsförslag

Sätra Centrum Fågelperspektiv. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Planförslaget sett från söder. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd passage Sätraskolan. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd nr 2. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Till vänster Sätra C och torget i ögonhöjd och till höger vy från norr. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C och biljetthallen med påbyggnad. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Sätra C sett från norr. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster (Urban couture arkitekter).
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster. B (Urban couture arkitekter 2019.
Programmering Sätra C. Hus F är biljetthallen.

Bilder i samrådsförslag Sätra centrum

Planförslaget sett från nordväst (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Planförslaget sett från sydväst (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Planförslaget sett från norr (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Planförslaget sett från söder (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Torget sett från ögonhöjd passage Sätraskolan (Urban Couture Arkitekter, 2020)
Samrådsförslag Sätra centrum, programmering av byggnader
Visionsbild Sätra centrum, Urban Couture Arkitekter

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nina Morling

Enhetschef, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Livesänt informationsmöte

Den 28 april klockan 17.00-18.00 livesändes ett informationsmöte från Stockholmsrummet. Sändningen är teckentolkad, inspelad och består av en presentation av samrådsförslaget (cirka 15 minuter) och frågestund (45 minuter). Här hittar du länk till livesändningen samt presentationen som visades. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad