dcsimg
Illustration av planområdet
Översiktskarta med planområdets ungefärliga läge.
Projekt Planerat

Utbyggnad och utveckling av området vid Högdalens ÅVC

Högdalen

Vid Högdalens ÅVC planeras för en ny matavfallsanläggning och utbyggnad av kraftvärmeverket. Planen gäller fastigheterna Tippen 1-4.

Projektfakta

Ny sorteringsanläggning och kraftvärmeverket byggs ut

Plan för att utveckla de avfalls- och återvinningsverksamheter som finns inom planområdet. Tippen får en ny sorteringsanläggning för avfall och kraftvärmeverket byggs ut med två pannor och en ackumulatortank.

Under hösten 2019 kommer massor att behöva läggas ut i området för att förbereda inför en kabelnedläggning våren 2020. 

Kraftledning grävs ner

Svenska Kraftnäts luftburna högspänningsledning som dras bredvid Högdalstippen och Högdalen ÅVC grävs ner i marken. (Detaljplan diarienummer 2018-12824, denna plan har vunnit laga kraft).

En förutsättning för att nå klimatmålet

De nya anläggningarna kommer att öka tillgången till förnybar energi baserad på biobränslen vilket gör dem avgörande för att nå Stockholms klimatmål. Dessutom stöder de målet om att staden ska samla in och omhänderta 70 procent av matavfallet.

Tidplan

  • Samråd: 19 september till och med 31 oktober 2017.
  • Granskning: Kvartal 1 2020.
  • Antagande: Kvartal 2 2020.

Separat plan för kraftledning

  • Laga kraft: 1 juni 2019. Planen är nu gällande.

Inblandade aktörer

  • Stockholm stad 
  • AB Fortum Värme
  • Stockholm Vatten och avfall AB
  • Gasnätet Stockholm AB
  • Suez Recycling AB
  • Ellevio.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten utveckling av Högdalens ÅVC

Den kraftledning som ska grävas ner ligger i en egen detaljplan. Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. Du kan ta del av de tidigare handlingarna i Bygg- och plantjänsten:
Bygg- och plantjänsten kraftledning grävs ner i mark

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad