Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Av de första 32 utvalda platserna är 19 färdigställda och fler platser kommer att väljas ut för upprustning inom de närmaste åren.

Grönare Stockholms parktips

Vi fortsätter rusta upp stadens parker – för ett grönare Stockholm. Välkommen ut!

Stockholms unika gröna ytor har stor betydelse för din och andra stockholmares livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad.

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Karta över alla projekt inom Grönare Stockholm

Beslut och projekt

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 Grönare Stockholm, riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga rummet. 

Strategidokument för Grönare Stockholm

Uppdaterad