Solig dag i parklek med röda småhus. Träd och brungrå flervåningshus i bakgrunden, foto.

Östberga

En stadsdel i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ola Grimell
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 477

Mattias Nilsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 585

Projekt i Östberga

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad