Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde

Enskede-Årsta-Vantör är ett stadsdelsområde i södra Stockholm. Här finns en bred blandning av stadsmiljöer som Stockholms första trädgårdsstad, Årstas grannskapsenheter och tidstypiska t-banecentrum från 1950-talet.

Fakta

I området finns flera stora stadsutvecklingsområden som planeras som blandade stadsdelar, vilket ger nya värden till området genom bostäder, offentliga platser och arbetsplatser.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad